Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Velká Hleďsebe

Mapa

 

Stará Voda Teplá Trstěnice Vlkovice Prameny Drmoul Ovesné Kladruby Valy Velká Hleďsebe Zádub-Závišín Tři Sekery Mnichov Mariánské Lázně Lázně Kynžvart

Územní plán Velká Hleďsebe

Územní plán Velká Hleďsebe byl vydán zastupitelstvem obce Velká Hleďsebe formou opatření obecné povahy č.j. 5/ÚP/VH/2009;STAV/09/5095/MK;193/09/VH usn. 4/41/XII/2009 ze dne 9. 12. 2009 a nabyl účinnosti 28. 12. 2009.

A1a. Textová část

ÚP_V-Hleď_návrh před vydáním_text1.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 657,35 kB
Staženo: 252×
Vloženo: 4. 8. 2021

A1b. Textová část - tabulky

ÚP_V-Hleď_návrh před vydáním_text2.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 118,05 kB
Staženo: 150×
Vloženo: 4. 8. 2021

A1c. Textová část odůvodnění námitek a připomínek

ÚP_V-Hleď_návrh před vydáním_text3.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 157 kB
Staženo: 226×
Vloženo: 4. 8. 2021

A2. Údaje o vydaném Územním plánu Velká Hleďsebe

Udaje o vyda OOP_pro web_UPVH.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 152,6 kB
Staženo: 144×
Vloženo: 4. 8. 2021

A3. Oznámení o vydání Územního plánu Velká Hleďsebe

Ozna OOP UPVH_VV.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 299,62 kB
Staženo: 159×
Vloženo: 4. 8. 2021

B1. Výkres základního členění

ÚP_V-Hleď_návrh před vydáním_členění.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 1,24 MB
Staženo: 171×
Vloženo: 4. 8. 2021

B2a. Hlavní výkres - využití území - celé území

ÚP_V-Hleď_návrh před vydáním_hlavní.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 2,56 MB
Staženo: 349×
Vloženo: 4. 8. 2021

B2b. Hlavní výkres - využití území - detail velká Hleďsebe

ÚP_V-Hleď_návrh před vydáním_hlavní_A2a.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 1,93 MB
Staženo: 249×
Vloženo: 4. 8. 2021

B2c. Hlavní výkres - využití území - detail Klimentov

ÚP_V-Hleď_návrh před vydáním_hlavní_A2b.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 145,95 kB
Staženo: 206×
Vloženo: 4. 8. 2021

B2d. Hlavní výkres - využití území - detail Malá Hleďsebe

ÚP_V-Hleď_návrh před vydáním_hlavní_A2c.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 916,85 kB
Staženo: 225×
Vloženo: 4. 8. 2021

B2e. Hlavní výkres - koncepce dopravní infrastruktury

ÚP_V-Hleď_návrh před vydáním_doprava.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 1,95 MB
Staženo: 141×
Vloženo: 4. 8. 2021

B2f. Hlavní výkres - koncepce technické infrastruktury

ÚP_V-Hleď_návrh před vydáním_sítě.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 1,93 MB
Staženo: 159×
Vloženo: 4. 8. 2021

B3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

ÚP_V-Hleď_návrh před vydáním_VPS.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 1,2 MB
Staženo: 167×
Vloženo: 4. 8. 2021

C1. Koordinační výkres - odůvodnění

ÚP_V-Hleď_návrh před vydáním_koord.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 2,83 MB
Staženo: 151×
Vloženo: 4. 8. 2021

C2. Širší vztahy - odůvodnění

ÚP_V-Hleď_návrh před vydáním_širší.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 1,08 MB
Staženo: 138×
Vloženo: 4. 8. 2021

C3. Vyhodnocení záborů ZPF a LPF - odůvodnění

ÚP_V-Hleď_návrh před vydáním_ZPF.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 1,43 MB
Staženo: 156×
Vloženo: 4. 8. 2021

Regulační plán Husova-Kollárova

Regulační plán Husova-Kollárova byl vydán zastupitelstvem obce Velká Hleďsebe usnesením č.6/48/X/2010 dne 7.10.2010 opatřením obecné povahy č.j. 4/RP/VH/2010;STAV/10/3385/MK;1624/10/VH a nabyl účinnosti dne 10.11.2010.

Návrh_ reg_Hus-Koll_před_vydáním

Návrh_ reg_Hus-Koll_před_vydáním.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 574,75 kB
Staženo: 581×
Vloženo: 4. 7. 2018

Reg_Hus-Koll_před_vydáním_hlavní

Reg_Hus-Koll_před_vydáním_hlavní.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 145,38 kB
Staženo: 346×
Vloženo: 4. 7. 2018

Reg_Hus-Koll_před_vydáním_koord

Reg_Hus-Koll_před_vydáním_koord.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 193,34 kB
Staženo: 319×
Vloženo: 4. 7. 2018

Reg_Hus-Koll_před_vydáním_sítě

Reg_Hus-Koll_před_vydáním_sítě.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 142,67 kB
Staženo: 307×
Vloženo: 4. 7. 2018

Reg_Hus-Koll_před_vydáním_širší

Reg_Hus-Koll_před_vydáním_širší.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 421,29 kB
Staženo: 279×
Vloženo: 4. 7. 2018

Reg_Hus-Koll_před_vydáním_text

Reg_Hus-Koll_před_vydáním_text.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 200,62 kB
Staženo: 287×
Vloženo: 4. 7. 2018

Reg_Hus-Koll_před_vydáním_VPS

Reg_Hus-Koll_před_vydáním_VPS.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 127,53 kB
Staženo: 281×
Vloženo: 4. 7. 2018

Reg_Hus-Koll_před_vydáním_ZPF

Reg_Hus-Koll_před_vydáním_ZPF.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 111,22 kB
Staženo: 236×
Vloženo: 4. 7. 2018

Změna č. 1 - 12 a úplné znění ÚP Velká Hleďsebe

Změna č.1-12 byla vydaná zastupitelstvem obce Velká Hleďsebe opatřením obecné povahy č.j. 1/ÚP/VH/2019;STAV/19/2976/MN;780/19/VH usn. 5/6/VIII/2019 ze dne 5. 8. 2019 a nabyla účinnosti 8. 10. 2019. Úplné znění po změně č. 1-12 má pouze informativní charakter a bylo zpracováno pouze v digitální podobě.

A0. Zadání zm.č.1-12 ÚPVH

Zadání_zme_ 1 - 12_UPVH_schválené.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 451,69 kB
Staženo: 150×
Vloženo: 4. 8. 2021

A1. Textová část - zm.č.1-12

ÚP V.Hleď_zm1-12_text.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 560,02 kB
Staženo: 249×
Vloženo: 4. 8. 2021

A2. Údaje o vydané zm.č.1-12

Údaje o vyda OOP_pro web_Změ 1 - 12 ÚPVH.doc
Typ souboru: DOC, Velikost: 195 kB
Staženo: 180×
Vloženo: 4. 8. 2021

A3. Oznámení o vydání OOP_zm.č. 1 - 12

Oznámení o vydání OOP.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 364,37 kB
Staženo: 220×
Vloženo: 4. 8. 2021

B1. Výkres základního členění- zm.č.1-12

ÚP V.Hleď_zm1-12_A.1.Členění.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 1,23 MB
Staženo: 192×
Vloženo: 4. 8. 2021

B2a. Hlavní výkres - využití území - zm.č.1,2,4,6,8

ÚP V.Hleď_zm1-12_A.2.Hlavní_1,2,4,6,8.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 732,48 kB
Staženo: 189×
Vloženo: 4. 8. 2021

B2b. Hlavní výkres - využití území - zm.č. 3

ÚP V.Hleď_zm1-12_A.2.Hlavní_3.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 414,07 kB
Staženo: 181×
Vloženo: 4. 8. 2021

B2c. Hlavní výkres - využití území - zm.č. 10,11

ÚP V.Hleď_zm1-12_A.2.Hlavní_10,11.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 461,23 kB
Staženo: 185×
Vloženo: 4. 8. 2021

B2d. Hlavní výkres - využití území - legenda

ÚP V.Hleď_zm1-12_A.2.Hlavní_legenda.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 89,58 kB
Staženo: 176×
Vloženo: 4. 8. 2021

B2e. Hlavní výkres - dopravní řešení - zm.č 8

ÚP V.Hleď_zm1-12_A.3.Doprava_8.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 799,01 kB
Staženo: 176×
Vloženo: 4. 8. 2021

B2f. Hlavní výkres - dopravní řešení - zm.č.10,11

ÚP V.Hleď_zm1-12_A.3.Doprava_10,11.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 509,05 kB
Staženo: 154×
Vloženo: 4. 8. 2021

B2g. Hlavní výkres - dopravní řešení - legenda

ÚP V.Hleď_zm1-12_A.3.Doprava_legenda.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 82,52 kB
Staženo: 166×
Vloženo: 4. 8. 2021

B2h. Hlavní výkres - technická infrastruktura - zm.č.3

ÚP V.Hleď_zm1-12_A.4.Sítě_3.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 284,85 kB
Staženo: 201×
Vloženo: 4. 8. 2021

B2i. Hlavní výkres - technická infrastruktura - zm.č. 8

ÚP V.Hleď_zm1-12_A.4.Sítě_8.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 163,72 kB
Staženo: 161×
Vloženo: 4. 8. 2021

B2j. Hlavní výkres - technická infrastruktura - zm.č.10,11

ÚP V.Hleď_zm1-12_A.4.Sítě_10,11.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 518,06 kB
Staženo: 169×
Vloženo: 4. 8. 2021

B2k. Hlavní výkres - technická infrastruktura - legenda

ÚP V.Hleď_zm1-12_A.4.Sítě_legenda.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 84,12 kB
Staženo: 232×
Vloženo: 4. 8. 2021

B3. Výkres veřejně prospěšných staveb - zm.č. 1-12

ÚP V.Hleď_zm1-12_A.5.VPS.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 1,24 MB
Staženo: 182×
Vloženo: 4. 8. 2021

C1. Koordinační výkres - zm.č. 3

ÚP V.Hleď_zm1-12_B.1.Koord_3.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 625,84 kB
Staženo: 177×
Vloženo: 4. 8. 2021

C1b. Koordinační výkres - zm.č. 1,2,4,6,8

ÚP V.Hleď_zm1-12_B.1.Koord_1,2,4,6,8.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 906,42 kB
Staženo: 213×
Vloženo: 4. 8. 2021

C1c. Koordinační výkres - zm.č. 10,11

ÚP V.Hleď_zm1-12_B.1.Koord_10,11.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 715,9 kB
Staženo: 171×
Vloženo: 4. 8. 2021

C1d. Koordinační výkres - legenda

ÚP V.Hleď_zm1-12_B.1.Koord_legenda.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 111,91 kB
Staženo: 138×
Vloženo: 4. 8. 2021

C3a. Vyhodnocení záboru ZPF - zm.č. 8

ÚP V.Hleď_zm1-12_B.3.ZPF_8.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 596,09 kB
Staženo: 144×
Vloženo: 4. 8. 2021

C3b. Výkres záboru ZPF - koridor

ÚP V.Hleď_zm1-12_B.3.ZPF_koridor.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 274,61 kB
Staženo: 142×
Vloženo: 4. 8. 2021

C3c. Výkres záboru ZPF - legenda

ÚP V.Hleď_zm1-12_B.3.ZPF_legenda.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 79,51 kB
Staženo: 131×
Vloženo: 4. 8. 2021

D1. Úplné znění ÚPVH po zm.č. 1-12_Výkres základního členení území

ÚP V-Hleď_zm1-12_úplné_znění_členění.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 1,35 MB
Staženo: 171×
Vloženo: 4. 8. 2021

D2a. Úplné znění ÚPVH po zm.č. 1-12 Hlavní výkres - využití území

ÚP V-Hleď_zm1-12_úplné_znění_hlavní.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 2,53 MB
Staženo: 304×
Vloženo: 4. 8. 2021

D2b. Úplné znění ÚPVH po zm.č. 1-12 - Hlavní výkres - využití území - detail. V.Hleďsebe

ÚP V-Hleď_zm1-12_úplné_znění_hlavní_V-Hleď.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 2,01 MB
Staženo: 246×
Vloženo: 4. 8. 2021

D2c. Úplné znění ÚPVH po zm.č. 1-12 - Hlavní výkres - využití území - detail Klimentov

ÚP V-Hleď_zm1-12_úplné_znění_hlavní_Klim.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 842,36 kB
Staženo: 204×
Vloženo: 4. 8. 2021

D2d. Úplné znění ÚPVH po zm.č. 1-12 - Hlavní výkres - využití území - detail. M. Hleďsebe

ÚP V-Hleď_zm1-12_úplné_znění_hlavní_M-Hleď.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 218,62 kB
Staženo: 156×
Vloženo: 4. 8. 2021

D2e. Úplné znění ÚPVH po zm.č. 1-12 - Hlavní výkres - dopravní řešení

ÚP V-Hleď_zm1-12_úplné_znění_doprava.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 2,01 MB
Staženo: 156×
Vloženo: 4. 8. 2021

D2f. Úplné znění ÚPVH po zm.č. 1-12 - Hlavní výkres - technická infrastruktura

ÚP V-Hleď_zm1-12_úplné_znění_sítě.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 2,05 MB
Staženo: 161×
Vloženo: 4. 8. 2021

D3. Úplné znění ÚPVH po zm.č. 1-12 - Výkres veřejně prospěšných staveb

ÚP V-Hleď_zm1-12_úplné_znění_VPS.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 1,27 MB
Staženo: 209×
Vloženo: 4. 8. 2021

D4. Úplné znění ÚPVH po zm.č. 1-12 - Koordinační výkres - odůvodnění

ÚP V-Hleď_zm1-12_úplné_znění_koord.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 3,12 MB
Staženo: 185×
Vloženo: 4. 8. 2021

D5. Úplné znění ÚPVH po zm.č. 1-12 - Schéma

ÚP V.Hleď_zm1-12_Schéma.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 1,24 MB
Staženo: 129×
Vloženo: 4. 8. 2021

D6. Úplné znění ÚPVH po zm.č. 1-12 - Textová část

ÚP V-Hleď_zm1-12_úplné_znění_text.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 376,83 kB
Staženo: 414×
Vloženo: 4. 8. 2021

Zpráva o uplatňování ÚP Velká Hleďsebe za období 12/2009 – 12/2021

Grafická příloha ke zprávě o uplatňování ÚP VH

Grafická příloha ke zprávě o uplatňování ÚP VH.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 2,92 MB
Staženo: 62×
Vloženo: 15. 9. 2022

Usnesení ZO Velká Hleďsebe

Usnesení ZO Velká Hleďsebe.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 264,19 kB
Staženo: 49×
Vloženo: 15. 9. 2022

Zpráva o uplatňování územního plánu VH_schváleno

Zpráva o uplatňování územního plánu VH_schváleno.docx
Typ souboru: DOCX, Velikost: 4,2 MB
Staženo: 56×
Vloženo: 15. 9. 2022

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​