Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Strategický plán

Strategický plán na roky 2016 - 2031

Strategický plán rozvoje města Mariánské Lázně (Strategický plán) by měl být jedním ze základních rozvojových dokumentů plánující rozvoj města v dlouhodobějším časovém horizontu 15 let. K jeho přijetí se město Mariánské Lázně zavázalo v Programovém prohlášení Rady města pro volební období 2014-2018 a proces byl zahájen usnesením zastupitelstva č. ZM/15/140 ze dne 23.6.2015.

Strategický plán bude zpracován komunitně tj. se zapojením města, městem zřízených organizací, úředníků městského úřadu, občanů města, nestátních neziskových organizací a podnikatelských subjektů působících ve městě a odborné veřejnosti v souladu s principy udržitelného rozvoje ve spolupráci s externím zpracovatelem.

 


Období 2007 - 2015

Zastupitelstvo města schvaluje Strategický plán rozvoje města Mariánské Lázně pro období 2007 - 2015 doplněný o připomínky ze Závěrečného stanoviska Krajského úřadu Karlovarského kraje a o připomínky z dokumentu Vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.

Usnesení č. 547/2008 "Strategický plán rozvoje města M.Lázně"

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​