Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Úřad územního plánování

Územně plánovací dokumentace a studie

Pozn: Kompletní dokumentace jednotlivých územních plánů, změn, včetně dokladových částí jsou uloženy u příslušných obcí. Do dokumentací ÚP a změn v tištěné formě je možné také nahlédnout na MěÚ ML, úřadu územního plánování a stavebním úřadě a krajském úřadě Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje. Územní plány a změny ÚP jsou dostupné také na internetových stránkách příslušných obcí.
 
ÚP Drmoul

ÚS - Lokalita za Hasičárnou

ÚS - Drmoul - NÁVES

ÚP Lázně Kynžvart
Mariánské Lázně

Úplné znění po zm. č. 1 - 27

ÚP Mnichov

Změna č. 1, 2, 3 a 4 a úplné znění ÚP Mnichov

 

ÚP Ovesné Kladruby
ÚP Prameny

Změna č. 1 a úplné znění ÚP Prameny

ÚP Stará Voda

 

 

ÚP Teplá

Změna č. 2, 3 a úplné znění ÚP Teplá

ÚP Trstěnice

Změna č. 1 - 4 a úplné znění ÚP Trstěnice

 
ÚPo Tři Sekery
ÚP Valy

Změna č. 1 a úplné znění po zm.č.1 ÚP Valy 

ÚP Velká Hleďsebe

Změna č. 1 - 12 a úplné znění ÚP Velká Hleďsebe

ÚP Vlkovice
ÚP Zádub-Závišín

Změna č. 7 a úplné znění ÚP Zádub Závišín

   

 

V současnosti projednáváme:

 

 

OBČAN A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ:

zde se velice jednoduše seznámíte s právy a povinnostmi občanů v územním plánování:

 

Formuláře

 

Související předpisy

  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • Prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu, zejména:
  • Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění
  • Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

 

Kontakty

MěÚ Mariánské Lázně - oddělení územního plánování
2.patro
Příčná 647
Mariánské Lázně

Ing. Miluše Lišková – Mariánské Lázně, Lázně Kynžvart, Teplá
Bc. Miroslav Novotný – Drmoul, Ovesné Kladruby, Prameny, Teplá, Tři Sekery, Velká Hleďsebe, Zádub-Závišín
Ing. arch. Blanka Alblová – Mariánské Lázně, Mnichov, Trstěnice, Stará Voda, Valy, Vlkovice
Milouš Novák – Územně analytické podklady

Kontakty - klikněte zde

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​