Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Prodej pozemků

Prodej pozemků ve vlastnictví města

Zájemce o odprodej pozemku

 1. zašle na MěÚ – odbor majetku (dále jen OM) žádost, která bude obsahovat tyto náležitosti:
  • číslo stavební nebo pozemkové parcely s uvedením katastrálního území včetně výměry  (upřesnění těchto údajů může žadatel před podáním žádosti konzultovat na odboru FAM)
  • investiční záměr případně studii
  • jméno a příjmení vč. data narození u fyzické osoby a název organizace vč. sídla a IČ, DIČ u právnické osoby
 2. záměr prodeje pozemků je zveřejněn na základě žádosti o odprodej a předchozího souhlasu zastupitelstva města (dále jen ZM) ve smyslu § 39 zákona obcích  na dobu minimálně 15 dní
 3. kupní cena pozemku smluvní se stanovuje ve smyslu „Pravidel prodeje samostatných pozemků ve vlastnictví města Mariánské Lázně“. O takto stanovené ceně je kupující informován
 4. o výsledku jednání ZM je žadatel informován
 5. na základě schválení prodeje zastupitelstvem města je vypracována kupní smlouva.

 

Pravidla prodeje

 

Formuláře

 • Žádost o pronájem/pacht/prodej nemovitých věcí, pozemků

Formulář stahujte zde - klikněte

 

Kontakt

MěÚ Mariánské Lázně - majetek města
Pracoviště Terezián 3.patro
Ruská 74
Mariánské Lázně


Ing. Pavla Trčová
Tel.: +420 354 922 152
E-mail: pavla.trcova@muml.cz

Mgr. Veronika Vyskočilová
Tel.: +420 354 922 136
E-mail: veronika.vyskocilova@muml.cz

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​