Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Myslivecká stráž

Myslivecká Stráž

 1. Uživatel honitby je povinen pro každých započatých 500 ha honitby navrhnout OSSM ustanovení jedné myslivecké stráže. Návrh se předkládá do 30 dnů od uzavření smlouvy o nájmu honitby.
 2. Nebo do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uznání honitby.
 3. Ustanovení je na 10 let a opakované ustanovení je možné.

 

Náležitosti návrhu na ustanovení mysliveckou stráží:

 1. je starší 21 let
 2. má bydliště na území ČR
 3. je fyzicky a zdravotně způsobilá k výkonu této funkce – posudek o zdravotní způsobilosti
 4. je bezúhonná – k posouzení bezúhonnosti osoby požádá orgán SSM o vydání opisu z evidence rejstříků trestů (269/1994 Sb.), při posuzování bezúhonnosti se nepřihlíží k zahlazení odsouzení podle zvláštního zákona (140/1961 Sb.)
 5. prokázala znalost práv a povinností myslivecké stráže podle tohoto zákona a znalost souvisejících předpisů - písemný test (nejméně 20 otázek, alespoň 75 % správně, opakovat lze za 1 měsíc)
 6. složila slib myslivecké stráže
 7. má platný lovecký lístek pro občany ČR a platný zbrojní průkaz pro skupinu C a je pojištěna pro výkon práva myslivosti
 8. vyslovila s ustanovením písemný souhlas

 

 

Myslivecká stráž se prokazuje vydaným průkazem, kde je uvedena doba platnosti  a obvod působnosti (honitba) a odznakem. Návrh na ustanovení podává uživatel honitby.

 

Formuláře

 • Návrh na ustanovení myslivecké stráže

Formulář stahujte zde - klikněte

 

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​