Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Rybářský lístek

Rybářský lístek

Rybářský lístek vydává občanům ČR příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (městský úřad), obecní úřad obce s rozšířenou působností v jejímž správním obvodu má žadatel trvalý pobyt, popřípadě cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho působnosti.

 

Potřebné doklady

 1. vyplněná žádost o vydání rybářského lístku
 2. občanský průkaz – prokázání věku žadatele, pokud jde o vydání rybářského lísku pro žadatele do 15 let, tak předkládá občanský průkaz zákonný zástupce žadatele
 3. pro vydání prvního rybářského lístku předloží žadatel osvědčení o získané kvalifikaci
 4. další rybářský lístek se vydá žadateli, prokáže-li se dříve vydaným rybářským lístkem, popřípadě jiným dokladem osvědčujícím, že byl držitelem rybářského lístku
 5. potvrzení o zaplacení správního poplatku – poplatek se platí u referenta rybářský lístek vydávajícího

 

Poplatky

Doba platnosti Kč (občan do 15 let)
1 rok 100,- 50,-
3 roky 200,- 100,-
10 let 500,- 250,-
doba neurčitá 1000,- 1000,-

 

Formuláře

 • Žádost o vydání rybářského lístku
Formulář stahujte zde - klikněte

 

Kam zajít

MěÚ Mariánské Lázně – odbor životního prostředí
Pracoviště Tuzex
Příčná 647
Mariánské Lázně

Ing. Věra Burdová
Tel.: +420 354 922 164
E-mail: vera.burdova@muml.cz

Ing. Pavel Nečas
Tel.: +420 354 922 351
E-mail: pavel.necas@muml.cz

 

 


 

Rybářský lístek pro cizince

Cizincům a českým občanům, kteří nemají trvalý pobyt v ČR, vydává rybářský lístek městský úřad, v jehož správním obvodu se zdržují.

 

Potřebné doklady

 1. vyplněná žádost o vydání rybářského lístku
 2. doklad totožnosti – občanský průkaz, pas
 3. doklad o získané kvalifikaci, dříve vydaný rybářský lístek pro cizince nebo rybářský lístek, licence nebo obdobný doklad, vydaný ve státě, jehož je občanem
 4. někteří cizí státní příslušníci musí k rybářskému lístku vydanému ve státě, ve kterém jsou občanem předložit ověřovací doložku – APOSTILU. Jedná se např. o občany Německa, Belgie, Dánska, Estonska, Litvy, Lucemburska, Nizozemí, Kanady.

  Apostilu nemusí předkládat např. občané Ruska, Ukrajiny, Švýcarska, Rakouska, Polska, Francie, Chorvatska, Maďarska.

  V případě nejasností doporučujeme žádosti předem konzultovat s příslušným referentem Městského úřadu.

 5. potvrzení o zaplacení správního poplatku – poplatek se platí u referenta rybářský lístek vydávajícího

 

 

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​