Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Dotační program

Účel dotací

Dotační program byl zřízen za účelem finanční podpory žadatelů, kteří:

  • poskytují sociální služby na území města, které jsou zaregistrovány dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a jsou současně zařazeny do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro daný rok,
  • dlouhodobě poskytují sociální služby ve městě Mariánské Lázně s nadregionální a celostátní působností – sociální služby zařazené do registru poskytovatelů sociálních služeb,
  • vykonávají činnost zaměřenou na podporu a řešení sociální problematiky zdraví životní styl jednotlivců, rodin s dětmi a mládeže ve městě Mariánské Lázně,
  • vykonávají činnost zaměřenou na podporu a rozvoj volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi nebo mládeže města Mariánské Lázně

Činnost podporovaná Městem Mariánské Lázně musí bezprostředně souviset s občany města Mariánské Lázně, nebo se musí odehrávat na území města Mariánské Lázně, nebo musí být pořádána pro občany města Mariánské Lázně.

 

Pravidla pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu Města Mariánské Lázně na podporu celoroční činnosti v oblasti poskytování sociálních služeb a volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi nebo mládež

Pravidla stahujte zde - klikněte

Zdroj

Zdrojem pro poskytování dotací jsou finanční prostředky města.

Výše částky určená pro dotační program bude stanovena na jednání Zastupitelstva města Mariánské Lázně v rámci rozpočtu Města Mariánské Lázně na příslušný kalendářní rok. 

Garant a zpracovatel

Mgr. Roman Nováček
vedoucí odboru sociálních věcí

Ruská 155/3
353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420 354 922 309
E-mail: roman.novacek@muml.cz

 

Pracoviště

Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou p.o.

Tepelská 752/22
budova ředitelství, 1. patro, kancelář č. 3
Mariánské Lázně

 

Formulář

Formulář stahujte zde - klikněte

  • Žádost o poskytnutí individuální dotace 

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​