Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Dotace

Dotace

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2022 - ZRUŠENO - více zde

Vyhlášené programy

  1. Program pro poskytování dotací z fondu kultury města Mariánské Lázně 2021
  2. Program podpory sportovních organizací postižených celosvětovou pandemií COVID-19 „COVID-SPORT“
  3. Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR

Uskutečněné projekty

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Zajímavé odkazy

Ministerstva
www.mdcr.cz Ministerstvo dopravy, ČR
www.mfcr.cz Ministerstvo financí, ČR
www.mkcr.cz Státní fond kultury
www.army.cz Ministerstvo obrany, ČR
www.mmr.cz Ministerstvo pro místní rozvoj, ČR
www.mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí, ČR
www.mpo.cz Ministerstvo průmyslu a obchodu, ČR
www.mvcr.cz Ministerstvo vnitra, ČR
www.mfa.cz Ministerstvo zahraničních věcí
www.mzcr.cz Ministerstvo zdravotnictví, ČR
www.mze.cz Ministerstvo zemědělství, ČR
www.msmt.cz Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
www.env.cz Ministerstvo životního prostředí
Státní fondy
www.sfzp.cz Státní fond životního prostředí České republiky
www.sfrb.cz Státní fond rozvoje bydlení České republiky
www.sfdi.cz Státní fond dopravní infrastruktury
Strukturální fondy, centrum pro regionální rozvoj
www.strukturalni-fondy.cz Strukturální fondy EU
www.crr.cz Centrum pro regionální rozvoj České republiky
www.nuts2severozapad.cz  
Zbývající
www.czechtourism.cz Agentura Czechtourism 
http://denik.obce.cz Veřejná správa online
www.obce.cz Města a obce online
www.smocr.cz Svaz měst a obcí České republiky
www.czechinvest.org CzechInvest
www.kr-karlovarsky.cz Krajský úřad Karlovarského kraje

 

Užitečné informace

Participativní rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​