Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Zapojte se!

Zapojte se!

Pondělky se starostou

Starosta Ing. Martin Kalina nabízí všem příležitost k setkání a diskusi. Pokud máte nějakou záležitost, kterou s ním chcete probrat nebo se ho chcete zeptat na dění ve městě, jste srdečně zváni do jeho kanceláře každé první pondělí v měsíci od 15:00.

Fórum 10P

Každoročně organizovaná akce pro veřejnost, kde se hledají priority nebo problémy města a hlasováním vybíráte ty největší a nejdůležitější. Poslední Fórum Zdravého města se uskutečnilo  ve středu 23.11. od 16:00. Řešení ověřených problémů momentálně navrhuje Komise Zdravého města a místní Agendy 21. Více informací naleznete v sekci Akce a projekty.

Elektronická hlasování

Zdravé město Mariánské Lázně ve spolupráci s Demokracii 2.1 dává svým obyvatelům možnost zapojit se do rozhodování prostřednictvím elektronického hlasování, kde může každý hlasující využít i minusové hlasy a optimalizovat tak výslednou volbu. Tímto způsobem jsme ověřili největší problémy města z veřejného Fóra a také vytvořili novou vizi města do roku 2031 nebo vymysleli nová hřiště ve městě. Aktuální hlasování nebo jeho výsledky naleznete vždy na adrese www.muml.cz/anketa.

Veřejná projednání

Město organizuje veřejná projednání k důležitým strategickým dokumentům jako je Strategický plán rozvoje, Územní energetická koncepce a další, ale také setkání a projednání důležitých témat ve městě. 13.2. od 16:00 se ve velké zasedací místnosti koná projednání návrhu Územní energetické koncepce.

 

Aktivity místní Agendy 21 jsou spolufinancovány z prostředků Evropské unie.

Příprava Strategického plánu a navazujících akčních plánů je spolufinancována z prostředků Evropské unie

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​