Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Parkovací průkaz

Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou O 7

 

Podmínky získání

Speciální označení se vydává osobám, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (průkaz ZTP a ZTP/P) s výjimkou osob, kterým byly mimořádné výhody II. nebo III. stupně přiznány pouze z důvodu úplné nebo praktické hluchoty.

 

Zahájení řešení

O vydání označení se nevede žádné řízení.

Označení je  vydáváno zdravotně postiženým osobám, které na toto mají  dle zák.č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením nárok a s tím i na Kartu sociálních systémů.

O vydaných označeních vede obecní úřad obce s rozšířenou působností evidenci.

 

Kam se obrátit

MěÚ Mariánské Lázně - odbor sociálních věcí

 

Pracoviště

Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou p.o.

Tepelská 752/22
Mariánské Lázně

 

UPOZORNĚNÍ

 • Vstup do budovy je možný pouze zadním vchodem.
 • Vstup na odbor sociálních věcí NENÍ BEZBARIÉROVÝ. V případě zdravotního hendikepu, který Vám komplikuje chůzi po schodech, kontaktujte referenta s předstihem, telefonicky. Vaše požadavky budou řešeny individuálním přístupem.  

 

Kontakt

Ing. Bc. Monika Lišková

budova ředitelství, 1. patro, kancelář č. 16
Tel.: +420 354 922 330
E-mail: monika.liskova@muml.cz

 

Jaké doklady mít s sebou

 • osobní účast (nutný podpis)
 • občanský průkaz (identifikace)
 • 1x fotografie 35x45mm odpovídající současné podobě
 • stávající průkaz - kartu  ZTP nebo ZTP/P
 • stávající označení pro vozidla pro parkování (pouze v případě výměny)

 

Podmínky užívání označení č. O 7

 1. Speciální označení č. O 7 smí být používáno jen na vozidle, které zajišťuje přepravu těžce zdravotně postižené osoby, to znamená, že pokud vozidlo nezajišťuje přepravu těžce zdravotně postižené osoby, nemůže být označeno speciálním označením č. O 7.
 2. Pokud těžce zdravotně postižená osoba bývá přepravována několika vozidly, zajistí, aby vydaným zvláštním označením č. O 7 bylo označeno jen vozidlo, kterým je právě přepravována.
 3. Umístění vydaného označení na vozidle musí být na zvnějšku dobře viditelném místě, aby bylo zřejmé, že vozidlo přepravuje těžce zdravotně postiženou osobu a má zvláštní práva.
 4. Vozidla označená zvláštním označením č. O 7 mohou v jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, nemusí po dobu nezbytně potřebnou řidiči motorového vozidla označeného parkovacím průkazem pro osoby těžce zdravotně postižené, dodržovat zákaz stání a zákaz stání vyplývající.
 5. Vozidla označená zvláštním označením č. O 7 mohou z dopravní značky „zákaz stání“; přitom nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.
 6. Vozidla označená zvláštním označením č. O 7 mohou na vyhrazeném parkovišti pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby těžce zdravotně postižené je vozidlům bez tohoto označení zakázáno zastavení a stání.

Silniční úřad může na základě žádosti osoby, které byl vydán parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vydat rozhodnutí o zřízení vyhrazeného parkoviště v místě bydliště podle jiného právního předpisu (§ 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb.).

Speciální označení vozidla č. O 7 je nepřenosné a jeho zneužití je právně postižitelné !!

Vydání tohoto označení není vázáno na členství v jakémkoli občanském sdružení zdravotně postižených občanů. Pokud se použije v mezinárodním provozu, musí uživatel karty respektovat práva hostitelské země.

 

Poplatky

Nejsou žádné správní poplatky.

 

Lhůty pro vyřízení

Nejsou stanoveny žádné lhůty. Věc se řeší zpravidla bezodkladně.

 

Sankce při nedodržení povinností

V případě zneužití speciálního označení mohou obecní úřady obce s rozšířenou působností vydané zvláštní označení odebrat.

 

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​