Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Údržba zeleně ve městě

Údržba zeleně

Mariánské Lázně jsou z hlediska údržby zeleně rozděleny na 4 obvody:

Obvod Ia

zahrnuje:

 • část parku u Lesního pramene
 • Skalníkovy sady včetně parterů kolonády
 • park usmíření
 • ul. Ruská, část. ul.Hlavní,  Tyršova a severní část města až po Chebskou ul.

Údržbu obvodu zajišťuje na základě smlouvy o dílo č. 72/13 firma Zahradní a parková spol. s r.o., Chebská 252, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 25205978. Smlouva byla uzavřená dne 15. 3. 2013 na období 5 let tj. do 15. 3. 2018.

Obvod Ib

zahrnuje:

 • park u sv. Jána
 • část ul. Hlavní
 • park střed
 • park pod knihovnou
 • park v okolí Ferdinandova a Rudolfova pramene
 • ul. Anglická.

Údržbu obvodu zajišťuje na základě smlouvy o dílo č. 82/13 firma Ing. Zbyněk Martinek – Zahrada Hamrníky, Boženy Němcové 446/1, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 45362106. Smlouva byla uzavřená dne 27. 3. 2013 na období 5 let tj. do 27. 3. 2018.

Obvod II

zahrnuje:

 • Úšovice
 • Plzeňskou ul.
 • sídliště na staré Plzeňské

Od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2019 má údržbu Obvodu II smluvně zajištěna firma TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS s.r.o. U Pily 206/3a, 353 01 Mariánské Lázně

Obvod III

zahrnuje:

 • park u nemocnice
 • park u hotelové školy blok Lužická
 • Husovu ul., Na Třešňovce, Voru, ul. Vítězství
 • Hamrníky

Od 16. 5. 2008 na dobu neurčitou má údržbu obvodu III smluvně zajištěna firma Technický a dopravní servis, s.r.o. se sídlem U Pily 206 v Mariánských Lázních.

Mapka rozdělení údržby

¨Správa zeleně

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​