Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Povolení k umístění herního prostoru

Předmět poplatku

Povolení k umístění herního prostoru pro územní obvod Mariánské Lázně

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatel o povolení k umístění hracího prostoru nebo osoba oprávněná jednat za žadatele

 

Kam zajít

 • Městský úřad Mariánské Lázně, odbor finanční - oddělení místních poplatků
  Příčná 647, 1. patro, kancelář č. 1.30,
  Tel.: +420 354 922 169, 354 922 165

 

Úřední hodiny

Navštivte nás v úředních hodinách

 

Úhrada poplatku

 • V pokladně Městského úřadu
 • Bezhotovostním převodem z bankovního účtu
 • Platebním kartou

 

Bankovní údaje

 • Číslo účtu: 19-720331/0100
 • Variabilní symbol Vám sdělíme, kontaktujte oddělení poplatků

 

Jaké doklady mít s sebou

 • Dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách

 

Správní poplatky

 • Za přijetí žádosti o povolení k umístění herního prostoru 4 000 Kč

 • Za přijetí žádosti o změnu povolení k umístění herního prostoru, týká-li se tato změna hazardní hry, k níž je povolení vydáno, nebo podmínek jejího provozování 2 500 Kč

 

Související předpisy

 • Zákon č.186/2016 Sb., o hazardních hrách
 • Zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her
 • Souhrnná novela č. 188/2016 Sb., kterou se změny v oblasti provozování hazardních her promítají do dvou desítek dalších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​