Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Probíhá úprava webových stránek.

Sociální oblast

Sociální služby

Sociální služby

Sociální problematiku město Mariánské Lázně řeší prostřednictvím odboru sociálních věcí, do jehož kompetence sociální problematika patří (sociálně právní ochrana dětí, sociální problematika seniorů, péče o občany se zdravotním postižením a další).

 

Hlavní témata

 

Město je dále zřizovatelem příspěvkové organizace, která se zabývá péčí o seniory:

DOMOV PRO SENIORY a dům s pečovatelskou službou

 

Užitečné informace

Nový územní plán města

Nový územní plán města

Odpady

komunální odpad

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​