Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Klub českých turistů

KČT Karlovarský krajKlub českcýh turistů

Oblast KČT Karlovarský kraj vznikla 28. února 2004 sloučením oblasti Cheb a okresů Sokolov a Karlovy Vary z oblasti Krušné hory tak, aby hranice oblasti KČT odpovídaly hranicím Karlovarského kraje.

V naší oblasti v současné době pracuje 12 odborů KČT, v nichž je organizováno více než 500 členů. Zdejší odbory jsou zaměřené především na pěší turistiku, a to od vysloveně rekreační až po výkonnostní. Další formy turistiky – lyžařská, vodní, cyklo a vysokohorská – jsou provozovány spíše doplňkově a systematicky se jim věnují pouze jednotlivci. KČT Mariánské Lázně je druhým největším odborem v naší oblasti s více než 190 členy

Karlovarská oblast je protkána sítí více než 1.500 km pěších a 900 km cyklistických značených tras, o něž se v současné době stará cca 30 pěších a 4 cykloznačkaři. Síť pěších tras je již stabilní a dochází v ní jen k drobným změnám. Naproti tomu ucelená síť cyklotras existuje zatím jen ve fázi projektu, který se – v závislosti na přísunu peněz – postupně daří realizovat v terénu.

Web: www.kct.cz

 

Každoroční akce

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​