Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Ověřování podpisů a listin

Ověřování podpisů

Legalizace podpisů

K ověření pravosti podpisu musí být fyzicky přítomna osoba, jejíž podpis je ověřován.

 

Vidimace listin

  • Kopii zhotoví na požádání pracovnice úseku ověřování za poplatek 2 Kč / A4
  • Kopie občanských průkazů a cestovních dokladů lze pořizovat pouze s písemným souhlasem občana, kterému byl průkaz vydán. Vidimaci občanských průkazů a cestovních dokladů nelze provést.

 

Kam zajít

Městský úřad Mariánské Lázně, Příčná 647, podatelna v přízemí
Tel.: +420 354 922 144

 

Úřední hodiny

Navštivte nás v úředních hodinách

 

Jaké doklady mít s sebou

Platný úřední průkaz totožnosti opatřený fotografií (OP, cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu pro cizince)

 

Poplatky

  • Za ověření stejnopisu, opisu, fotokopie se vybírá správní poplatek 30 Kč za každou započatou stránku.
  • Za ověření podpisu nebo otisku razítka na listině se vybírá správní poplatek za každý podpis nebo otisk razítka 50 Kč.

 

Související předpisy

  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
  • Zákon č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů.

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​