Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Bezpečnostní rada

BEZPEČNOSTNÍ RADA OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

BEZPEČNOSTNÍ RADA  ORP

Funkce

funkce v ORGANIZACI

Martin Hurajčík

předseda BR

starosta ML

PhDr. Vladimír Bervida, DBA

tajemník BR

referent krizového řízení MÚML

Ing. Miroslav Jašíček

člen BR

tajemník MÚML

Samuel Zabolotný

člen BR

1.místostarosta ML

plk. Ing. Jan Doubrava

člen BR

ředitel ÚO Cheb, HZS KK

Bc. Lukáš Kos, DiS.

člen BR

ZZS KK

plk. Mgr. Tomáš Procházka

člen BR

Zástupce ředitele PČR, ÚO Cheb

Václav Řezka

člen BR

technik Nemocnice ML

 

Bezpečnostní rada projednává a posuzuje

a) přehled možných zdrojů rizik a analýzu ohrožení,
b) krizový plán obce s rozšířenou působností,
c) vnější havarijní plán, pokud je schvalován starostou obce s rozšířenou působností,
d) finanční zabezpečení připravenosti obce s rozšířenou působností na mimořádné události nebo krizové situace a jejich řešení ve správním obvodu obce s rozšířenou působností,
e) závěrečnou zprávu o hodnocení krizové situace v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností,
f) stav připravenosti složek integrovaného záchranného systému,
g) způsob seznámení obcí, právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení,
h) další dokumenty a záležitosti související s připraveností správního obvodu obce s rozšířenou působností na krizové situace a jejich řešení.

Obsah činnosti krizového štábu obce s rozšířenou působností

(1) Krizový štáb obce s rozšířenou působností svolává starosta obce s rozšířenou působností v případě, že

a) je vyhlášen krizový stav pro celé území státu nebo pro jeho část patřící do působnosti orgánu krizového řízení,
b) je vyhlášen stav nebezpečí pro celé území patřící do působnosti orgánu krizového řízení nebo pro jeho část,
c) jej použije ke koordinaci záchranných a likvidačních prací,
d) je k tomu vyzván Ministerstvem vnitra při ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací,
e) jde o úkol prováděný při cvičení orgánů krizového řízení nebo cvičení složek integrovaného záchranného systému, nebo
f) je tento postup nezbytný pro řešení mimořádné události a není splněna některá z podmínek uvedených v písmenech a) až e).

(2) Krizový štáb obce s rozšířenou působností projednává možnost řešení krizové situace a navrhuje opatření starostovi obce s rozšířenou působností, a to zejména na základě podkladů členů bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností a stálé pracovní skupiny krizového štábu obce s rozšířenou působností (dále jen „stálá pracovní skupina“).

(3) Stálá pracovní skupina při řešení krizové situace nebo při koordinaci záchranných a likvidačních prací jedná nepřetržitě a připravuje podklady pro jednání krizového štábu, jehož je součástí.

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​