Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče

 • Pěstounská péče
 • Osvojení

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Občané s trvalým pobytem na území ČR a trvalé bydliště v Mar. Lázních a dalších spádových obcích.

 

Podmínky a postup

Občanská bezúhonnost, řádný život, dobrý zdravotní stav, dobré sociální podmínky a předpoklad zvládnout výchovu přijatého dítěte.

 

Zahájení řešení

Osobně na MěÚ Mar. Lázně OSV – Náhradní rodinná péče.

 

Kam se obrátit

MěÚ Mariánské Lázně - odbor sociálních věcí

Pracoviště:

Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou p.o.

Tepelská 752/22
Mariánské Lázně

UPOZORNĚNÍ

 • Vstup do budovy je možný pouze zadním vchodem.
 • Vstup na odbor sociálních věcí NENÍ BEZBARIÉROVÝ. V případě zdravotního hendikepu, který Vám komplikuje chůzi po schodech, kontaktujte referenta s předstihem, telefonicky. Vaše požadavky budou řešeny individuálním přístupem.  

 

Bc. Pavel Zobal

budova ředitelství, 1. patro, kancelář č. 11
Tel. +420 354 922 301
E-mail: pavel.zobal@muml.cz

 

Jaké doklady mít s sebou

 • občanský průkaz
 • pro další potvrzení Vám budou zaslány tiskopisy

 

Lhůty pro vyřízení

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí neuvádí žádné lhůty.

 

Další účastníci postupu

Zákonný zástupce dítěte

 

Sankce při nedodržení povinností

Možnost vyřazení z evidence žadatelů nebo nedoporučení svěření dítěte.

 

Vykonává činnost

 1. Kolizního opatrovníka
 2. Podávání soudu návrhů na omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti
 3. Podávání soudu návrhů na vydání předběžného opatření
 4. Podávání návrhů na nařízení ústavní výchovy
 5. Podávání soudu návrhů na rozhodnutí o splnění podmínky osvojení
 6. Vykonávání funkce poručníka
 7. Vykonávání funkce opatrovníka
 8. Sledování nepříznivých vlivů působících na děti a zjišťovat příčiny jejich vzniku
 9. Činit opatření k omezování působení nepříznivých vlivů na děti
 10. Pomáhání rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
 11. Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově dítěte
 12. Řešení náhradní rodinné péče – pěstounská péči, osvojení
 13. Sledování plnění vyživovací povinnosti rodičů dětí, které jsou v pěstounské péči
 14. Zjišťování osobní a rodinné anamnézy budoucích osvojitelů
 15. Sledování dodržování práv dítěte v zařízeních pro výkon ústavní výchovy

Další informace

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​