Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Veřejný opatrovník

Nejčastěji řešené životní situace:

 • Výkon činností v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – veřejné opatrovnictví
 • Výkon činností v souladu se zákonem č.582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění

 

Kam se obrátit

MěÚ Mariánské Lázně - odbor sociálních věcí

Pracoviště

Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou p.o.

Tepelská 752/22
Mariánské Lázně

UPOZORNĚNÍ

 • Vstup do budovy je možný pouze zadním vchodem.
 • Vstup na odbor sociálních věcí NENÍ BEZBARIÉROVÝ. V případě zdravotního hendikepu, který Vám komplikuje chůzi po schodech, kontaktujte referenta s předstihem, telefonicky. Vaše požadavky budou řešeny individuálním přístupem.  

 

Mgr. Lenka Cholínská

budova ředitelství, 1. patro, kancelář č. 5
Tel.: +420 354 922 278
E-mail: lenka.cholinska@muml.cz

Ing. Michaela Becková

budova ředitelství, 1. patro, kancelář č. 5
Tel.: +420 354 922 122
E-mail: michaela.beckova@muml.cz

 

Vykonává činnosti

Na úseku veřejného opatrovnictví

Na základě pověření starosty města vykonává dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, funkci veřejného opatrovníka, kdy např.:

 • Opatrovance osobně zastupuje nebo může pověřit, vyžaduje-li to nutná potřeba, další osoby
 • Sleduje a chrání zájmy opatrovance a naplňování a dodržování jeho práv 
 • Udržuje s opatrovaným, vhodným způsobem a v potřebném rozsahu pravidelné spojení
 • Pravidelně se informuje na zdravotní stav opatrovance
 • Srozumitelnou formou informuje opatrovance o rozhodnutích, která za něho činí
 • Spravuje jmění opatrovaného v běžném rozsahu samostatně
 • Naplňuje opatrovancova právní prohlášení a dbá jeho názorů, i když je projevil dříve, včetně přesvědčení nebo vyznání, soustavně k nim přihlíží a zařizuje jeho záležitosti v souladu s nimi
 • Dbá na to, aby opatrovancův způsob života nebyl v rozporu s jeho schopnostmi a aby, nelze-li tomu rozumně odporovat, odpovídal i zvláštním jeho představám.

 

Na úseku zvláštního příjemce důchodového pojištění

 • Vydává a zpracovává žádosti občanů na ustanovení zvláštního příjemce důchodového pojištění.
 • Provádí kontrolu hospodaření zvláštního příjemce důchodového pojištění.

 

Na úseku zvláštního označení motorových vozidel

 • Eviduje a vydává parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.
 • Eviduje a vydává označení vozidla praktického lékaře ve službě.

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​