Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Pravoslavná

Kostel sv. Vladimíra

Ruská 347/9
353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420 354 625 010

Web: www.kostelml.cz

Historie

V letech 1900 - 1902 nahradil pravoslavnou modlitebnu, fungující od r. 1878 v budově radnice. Po opakované finanční sbírce, iniciované zdejšími lékaři a pravoslavným knězem Nikolajem N. Pisarevským mezi srbskou a ruskou lázeňskou klientelou, vypracoval plány stavby petrohradský architekt prof. Nikolaj V. Sultanov (1850 - 1908). Stavbu realizoval známý františkolázeňský stavitel Gustav Wiedermann, autor pravoslavných kostelů ve Františkových Lázních (1889) a Karlových Varech (1893 - 1898). Půdorys vychází z řeckého kříže, jehož kvadratický střed převyšuje postranní apsidy. Interiéru dominuje bohatý majolikový ikonostas, vyrobený původně v Kuzněcovu u Tveru pro Světovou výstavu v Paříži r. 1900. Za 1. svět. války byla zrekvírována zvonkohra, za 2. svět. války sloužil kostel jako sklad, Obnoven byl ve 2. pol. 20. století.

Bohoslužba

  • NE: 10.00
  • Místní farář: Mgr. Prot. Josef Hauzar

 

Kostel otevřen

  • denně
  • květen - říjen 9.30-12.00, 13.00-17.00
  • listopad - duben 9.30-11.30, 14.00-16.00

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​