Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Cestovní doklady

Cestovní dokladyDo zemí Evropské unie lze vycestovat také na platný občanský průkaz, který není poškozený a nemá oddělený roh.

Zapisování dětí do 15 let do pasů rodiče je zrušeno. Děti do 15 let cestující do zahraničí musí mít svůj vlastní cestovní doklad (cestovní pas nebo občanský průkaz).

Zapisování titulů do pasů je zrušeno.

 

Přehled vydávaných pasů

Občané do 15 let
  Místo podání a vydání Lhůta vydání Platnost Poplatek
E-pas  Úřad obce s rozšíř. působností do 30 dnů 5 let 100 Kč
E-pas BLESK Úřad obce s rozšíř. působností do 5 prac. dnů 5 let 1.000 Kč
E-pas SUPERBLESK Úřad obce s rozšíř. působností
vydání pouze na MV ČR Praha
do 24 hodin 5 let 2.000 Kč
 
Občané starší 15 let
E-pas Úřad obce s rozšíř. působností do 30 dnů 10 let 600 Kč
E-pas BLESK Úřad obce s rozšíř. působností do 5 prac. dnů 10 let 3.000 Kč
E-pas SUPERBLESK Úřad obce s rozšíř. působností
vydání pouze na MV ČR Praha
do 24 hodin 10 let 6.000 Kč

E-pas ( = pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji)

 

Žádost o vydání nového E-pasu

Žádost o vydání E-pasu a E-pasu BLESK lze podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností bez ohledu na místo trvalého pobytu žadatele.

Žádost o vydání E-pasu SUPERBLESK lze podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností bez ohledu na místo trvalého pobytu žadatele nebo na MV ČR Praha.

Žádost podává občan starší 15 let, občan mladší 18 let připojí písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem (ověření podpisu se nevyžaduje, podepíše-li se zákonný zástupce před orgánem příslušným k vydání CP). Za občana mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce nebo zástupce určený soudem.

· E-pas pro občany mladší 15 let

Žádost podává zákonný zástupce, je nutná přítomnost dítěte

Předloží:

  • svůj občanský průkaz (opatrovník nebo pěstoun navíc rozhodnutí soudu)
  • rodný list dítěte
  • starý cestovní pas
· E-pas pro občany 15 - 18 let

Žadatel se dostaví osobně se svým zákonným zástupcem

Předloží:

  • platný občanský průkaz (pokud nemá platný OP, předloží potvrzení o OP a rodný list, nebo platný pas)
  • starý cestovní pas a rodný list
  • zákonný zástupce předloží platný občanský průkaz (opatrovník nebo pěstoun navíc předloží rozhodnutí soudu). Pokud se zákonný zástupce nedostaví osobně, musí žadatel předložit písemný souhlas o vydání pasu s ověřeným podpisem zákonného zástupce. 
· E-pas pro občany starší 18 let

Žadatel se dostaví osobně

Předloží:

  • platný občanský průkaz (pokud nemá platný OP, před-loží potvrzení o OP a rodný list, nebo platný cestovní pas)
  • starý cestovní pas

 

Převzetí nového E-pasu

Převzetí nového E-pasu lze u úřadu, kde byla žádost podána, nebo u kteréhokoli úřadu s rozšířenou působností dle výběru žadatele za spr. poplatek 100,- Kč.

Převzetí  nového E-pasu BLESK lze u úřadu, kde byla žádost podána nebo na Ministerstvu vnitra, na Pankráci 1623/72, Praha 4.

Převzetí nového E-pasu SUPERBLESK lze pouze na Ministerstvu vnitra, na Pankráci 1623/72, Praha 4.

 

Kam zajít

Městský úřad Mariánské Lázně, Hlavní třída 661/140, Mariánské Lázně
Tel.: +420 354 922 316, 354 922 302

 

Úřední hodiny

Navštivte nás v úředních hodinách

 

Vydávání dokladů ve zkrácených lhůtách ! (PDF)

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​