Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Pronájmy nebytových prostorů

Pronájmy nebytových prostor ve vlastnictví města se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dále Zásadami k pronájmu nebytových prostor, schválené radou města.

 

Postup při pronájmu nebytových prostor

Záměr pronájmu nebytového prostoru je zveřejňován na úřední desce ve smyslu § 39, zákona o obcích, po dobu minimálně 15 dní.

 

Zájemce o pronájem nebytového prostoru:

  1. zašle na MěÚ – odbor majetku (dále jen OM) žádost dle podmínek zveřejnění
  2. obdržené žádosti jsou předloženy radě města k projednání
  3. o výsledku jednání rady města je žadatel informován na základě schválení pronájmu radou města je vypracována nájemní smlouva

 

Zásady pronájmu

 

Sazebník nájemného

 

Formulář k pronájmu

  • Žádost o pronájem nebytového prostoru

Formulář stahujte zde - klikněte

 

Aktuální pronájmy nebytových prostor naleznete na úřední desce

 

Kontakt

MěÚ Mariánské Lázně - majetek města
Pracoviště Terezián 3.patro
Ruská 74
Mariánské Lázně

Regina Marzyová
Tel.: +420 354 922 139
E-mail: regina.marzyova@muml.cz

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​