Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Lesní hospodářská evidence

Lesní hospodářská evidence

  1. Vlastník lesa je povinen vést lesní hospodářskou evidenci o plnění závazných ustanovení plánu a evidenci o provedené obnově lesa v jednotlivých porostech.
  2. Souhrnné údaje uvedené v odstavci 1 předá vlastník lesa orgánu státní správy lesů vždy do konce března za uplynulý kalendářní rok.

 

Formuláře

  • Les 1-01 Roční výkaz Mze ČR o hospodaření na lesních pozemcích
  • Lesní hospodářská evidence

Formulář stahujte zde - klikněte

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​