Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Rybářská stráž

Rybářská stráž

Ustanovení rybářskou stráží

  1. je starší 21 let
  2. splňuje podmínku bezúhonnosti – vyžádání výpisu z evidence rejstříků trestů (žádost o vydání výpisu a výpis se předávají v elektronické podobě, umožňující dálkový přístup. Ke splnění podmínky bezúhonnosti je také třeba přeložení čestného prohlášení, jímž fyzická osoba prokáže, že na úseku rybářství jí nebyla pravomocně uložena sankce za spáchání přestupku podle zákona o přestupcích, ani jí nebyla pravomocně uložena pokuta podle tohoto zákona.
  3. je zdravotně způsobilá - posudek o zdravotní způsobilosti (nesmí být starší než 3 měsíce)
  4. prokázala znalost práv a povinností rybářské stráže podle tohoto zákona a znalost souvisejících právních úkonů
  5. složila slib rybářské stráže

Rybářská stráž se prokazuje vydaným průkazem, kde je uvedeno datum vydání, obvod působnosti  a odznakem.

 

Formuláře

  • Návrh na ustanovení rybářské stráže

Formulář stahujte zde - klikněte

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​