Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Sběr olejů a jedlých tuků z domácnosti

Použité oleje a tuky z domácností

Od 1. ledna 2020 dle novely (č. 210/2018) vyhlášky Ministerstva životního prostředí o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů (č. 321/2014 Sb.) budou obce mít za povinnost zajistit oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků (§ 2 odst. 7). Sběr jedlých olejů a tuků budou obce povinny zajistit celoročně. Vyhláška přitom stanoví, že jedlé oleje a tuky nesmí být soustřeďovány společně s jinými biologicky rozložitelnými odpady.

Tuky a oleje do kanalizace nepatří!!

Po ochlazení odpadní vody v kanalizaci dojde k vysrážení tohoto odpadu a postupně k jeho zanesení, respektive zalepení odpadních systémů v domácnostech. Nejčastější případy nastávají v přečerpávacích jímkách a nádržích, kde dochází po ochlazení tuků k ucpání čerpadel a to z důvodu obalení spínacích plováků tuky. Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, tím vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují korozi stěn kanalizačního potrubí.

Současnou kombinací nečistot v odpadních vodách, kde se střetávají vody z mycího procesu (zbytky jídel, tuky, cukry apod.), pracího procesu (prací prostředky) a splaškové vody vzniká pozitivní prostředí pro výše uvedený problém. Pokud jde o separaci potravinářských olejů a tuků, pak je to první krok k prodloužení životnosti a akceschopnosti odpadních potrubních systémů v domácnostech.

S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat jako s odpadem. Občané je mohou nalévat do použitých plastových obalů (PET lahve atd.) a ukládat do určených separačních nádob. Tyto označené nádoby (240l plastové popelnice s upraveným vhozem) najdete na místech určených ke sběru tříděného odpadu. Budou řádně označeny druhem odpadu a od 1. 1. 2020 budou rozmístěny po městě. Vyvážet se budou 1 x za měsíc.

Seznam míst pro odkládání použitého oleje a tuků z domácností“.

Dále bude možné tento druh odpadu odevzdat zdarma ve sběrném dvoře, na adrese U Pily 206/3a, 353 01 Mariánské Lázně. Do takto upravených sběrných nádob nebude možné odkládat technické oleje, maziva a jiné kapaliny. Ty mohou občané odevzdat rovněž ve  sběrném dvoře.

 

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​