Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Vodní dílo Podhora

Vodní dílo PodhoraVodní dílo Podhora

Ohrožení

Nebezpečí zvláštní povodně při protržení hráze

Charakteristika

 • ohrožení na zdraví a životech vlastní průlomovou vlnou,
 • v důsledku přerušení dodávky vody,
 • při dopravě v důsledku poškození  objektů a těles dopravních cest, silnic a železnic, možným výskytem infekčních chorob,
 • vznikajícími požáry v důsledku porušení energovodů a produktovodů,
 • druhotně možným výskytem infekčních chorob .

Škody

 • ztráty na zdraví a životech osob,
 • na silničních komunikacích a objektech komunikací v záplavové oblasti,
 • na železnici a objektech železnice v záplavové oblasti,
 • na plynových rozvodech,
 • na energetických objektech a energetických sítích,
 • na obytných budovách,
 • na průmyslových objektech v záplavové oblasti,
 • na lesních a polních porostech,
 • na hospodářském zvířectvu,
 • na životním prostředí.

 

Máte-li čas (II. stupeň povodňové aktivity na vodním díle, které Vás ohrožuje):

 • zajistěte si trvalý poslech hromadných informačních prostředků,
 • o vzniku a ohrožení průlomovou vlnou budete informováni sirénami, hromadnými informačními prostředky nebo orgány samosprávy a státní správy
 • informujte se o důsledcích zatopení, času příchodu průlomové vlny, předpokládané doby zatopení, určené komunikace k evakuaci a místech evakuace obyvatel,
 • informujte sousedy, připravte rodinu a domácí zvířata k okamžité evakuaci,
 • připravte si evakuační zavazadlo,
 • důsledně dbejte pokynů orgánů obce, záchranářů a za žádných okolností nezůstávejte v bytě při vyhlášení evakuace.

 

Nařízená úplná územní evakuace (protržení hráze přehrady, která Vás ohrožuje):

 • varujte sousedy a v případě potřeby jim pomozte při evakuaci,
 • uvolněte zvířata nacházející se na území ohroženého zvláštní povodní,
 • odpojte přívod elektrického proudu, uzavřete hlavní přívod plynu a vody
 • co nejdříve se přesuňte do evakuačního prostoru nebo prostoru soustředění.

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​