Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Aktuality

17.01.2017

Veřejné projednání Územní energetické koncepce města Mariánské Lázně

Zveme Vás na veřejné projednání Územní energetické koncepce města Mariánské Lázně ve středu 25.1.2017 od 16:00 do velké zasedací místnosti MěÚ.

Detail

16.01.2017

Žádost o vydání rezidentní karty 1

Žádost o vydání rezidentní karty

Rezidentní karty vydává společnost Parking centrum a.s.

Detail

16.01.2017

Upozornění na možné zneužití razítka 2

Upozornění na možné zneužití razítka

V Plané bylo nalezeno falešné razítko

Detail

15.01.2017

Odměny zastupitelů  3

Odměny zastupitelů

Zveřejnění výše odměn zastupitelů na základě usnesení přijatého na zasedání zastupitelstva dne 13.12.2016 pod č. usnesení ZM/417/16

Detail

11.01.2017

Zápisy dětí do mateřských a základních škol 1

Zápisy dětí do mateřských a základních škol

informace odboru školství

Detail

11.01.2017

Podpora obnovy kulturních památek 1

Podpora obnovy kulturních památek

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (ORP) pro rok 2017

Detail

06.01.2017

Komise Zdravého města - pozvánka 1

Komise Zdravého města - pozvánka

2. jednání Komise Zdravého města a MA21 konané dne 9.1.2017 ve 16 hod., v malé zasedací místnosti

Detail

05.01.2017

Mimořádné jednání zastupitelstva města 1

Mimořádné 23. jednání zastupitelstva města

5.1.2017 od 14 hodin ve velké zasedací síni

Detail

04.01.2017

Ambulance dětské a dorostové psychiatrie 1

Ambulance dětské a dorostové psychiatrie

NEMOCNICE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, s.r.o.

Detail

04.01.2017

Informace pro podnikatele 1

Informace pro podnikatele

Obdobně jako v minulém roce, i v roce 2017 vzrostou zálohy na zdravotní a sociální pojištění OSVČ. Minimální zálohy na sociální pojištění prvně v historii překročí hranici 2000 Kč a na zdravotní pojištění 1900 Kč.

Detail

Platné vyhlášky a nařízení

19.12.2016

05/2016 - obecně závazná vyhláška,

kterou se mění ozv 4/2002, o zřízení Fondu obnovy památných míst a vyhlídek města

Stáhnout

22.11.2016

04/2016 - nařízení města,

tržní řád

Stáhnout

22.11.2016

03/2016 nařízení města,

o zrušení některých nařízení města

Stáhnout

11.05.2016

01/2016 - obecně závazná vyhláška,

stanovení opatření k omezení propagace míst, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry

Stáhnout

14.04.2016

Čestné občanství města Mariánské Lázně

Pravidla pro udělování čestného občanství města Mariánské Lázně

Stáhnout

30.03.2016

01/2016 - nařízení města,

tržní řád, příloha č. 1

Stáhnout

14.12.2015

05/2015 - obecně závazná vyhláška

o Fondu kultury města Mariánské Lázně

Stáhnout

08.12.2015

02/2015 - nařízení města,

tržní řád

Stáhnout

07.12.2015

01/2015 - nařízení města,

kterým se mění Nařízení města Mariánské Lázně č. 3/2004

Stáhnout

04.06.2015

02/2015 - obecně závazná vyhláška

kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území města Mariánské Lázně a systém nakládání se stavebními odpady

Stáhnout

04.06.2015

01/2015 - obecně závazná vyhláška

o Fondu pro řešení krizových situací a mimořádných událostí města Mariánské Lázně

Stáhnout

07.07.2014

03/2014 - nařízení města,

lesní hospodářské osnovy

Stáhnout

26.05.2014

02/2014 - obecně závazná vyhláška,

kterou se mění OZV č. 5/2008 o Fondu kultury města Mariánské Lázně

Stáhnout

26.05.2014

01/2014 - obecně závazná vyhláška,

kterou se mění OZV č. 4/2010 o Fondu cestovního ruchu města Mariánské Lázně

Stáhnout

22.01.2014

05/2013 - obecně závazná vyhláška,

o změně OZV č. 4/2010 o Fondu cestovního ruchu města Mariánské Lázně

Stáhnout

22.01.2014

04/2013 - obecně závazná vyhláška,

o změně OZV č. 5/2008 o Fondu kultury města Mariánské Lázně

Stáhnout

22.01.2014

03/2013 - obecně závazná vyhláška,

o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí

Stáhnout

22.01.2014

02/2013 - nařízení města,

kterým se mění Nařízení města Mariánské Lázně č. 3/2004

Stáhnout

22.01.2014

01/2013 - obecně závazná vyhláška,

o změně OZV č. 4/2010 o Fondu cestovního ruchu města Mariánské Lázně

Stáhnout

13.08.2013

05/2012 - obecně závazná vyhláška,

o zrušení některých obecně závazných vyhlášek

Stáhnout

21.05.2013

04/2012 - nařízení města,

o stanovení maximální ceny za pronájem hrobového místa a hřbitovní služby

Stáhnout

21.05.2013

02/2012 - obecně závazná vyhláška,

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2010

Stáhnout

21.05.2013

01/2011 - nařízení města,

kterým se mění Nařízení města Mariánské Lázně č. 3/2004

Stáhnout

21.05.2013

11/2010 - nařízení města,

o vymezení úseků místních komunikací IV. Třídy (chodníky) na území města Mariánské Lázně, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Stáhnout

21.05.2013

10/2010 - obecně závazná vyhláška,

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Stáhnout

21.05.2013

09/2010 - obecně závazná vyhláška,

o místním poplatku ze psů

Stáhnout

21.05.2013

07/2010 - obecně závazná vyhláška,

o místním poplatku z ubytovací kapacity

Stáhnout

21.05.2013

06/2010 - obecně závazná vyhláška,

o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

Stáhnout

21.05.2013

05/2010 - obecně závazná vyhláška,

o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města

Stáhnout

21.05.2013

04/2010 - obecně závazná vyhláška,

o Fondu cestovního ruchu města Mariánské Lázně.

Stáhnout