Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Aktuality

18.10.2017

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků 1

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků

Údržba ochranného pásma vysokého vedení vedoucí přes pozemek

Detail

18.10.2017

Představení "Pro tebe cokoli" - ZRUŠENO! 1

Představení "Pro tebe cokoli" - ZRUŠENO!

Představení se z důvodu nemoci bohužel nekoná!!

Detail

17.10.2017

Situaci v Úšovicích monitorují strážníci  1

Situaci v Úšovicích monitorují strážníci

Snad žádné téma v poslední době nevyvolalo v Mariánských Lázních takový poprask, jako "uprchlíci" v objektu staré úšovické školy. Jak se však ukázalo, jde o rumunské pracovníky, kteří jsou zaměstnáni v borské průmyslové zóně. I přes to se na lokalitu zaměří městští policisté

Detail

12.10.2017

Výběrové řízení - prodlouženo 1

Výběrové řízení - prodlouženo

referent/ka oddělení místních poplatků

Detail

10.10.2017

Stipendijní (dotační) program Karlovarského kraje pro studenty vysokých škol 1

Stipendijní (dotační) program Karlovarského kraje pro studenty vysokých škol

Dne 15. 9. 2017 vyhlásila Rada Karlovarského kraje usnesením č. RK 1136/09/17 Stipendijní (dotační) program Karlovarského kraje za účelem zlepšování vzdělanostní struktury kraje.

Detail

10.10.2017

Podpora obnovy památkových zón na rok 2018 1

Podpora obnovy památkových zón na rok 2018

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2018

Detail

09.10.2017

XII. ročník dětské olympiády 1

XII. ročník dětské olympiády

15.října 2017 Stadion Viktoria

Detail

09.10.2017

Nový územní plán Mariánské Lázně 1

Nový územní plán Mariánské Lázně

První veřejné setkání nad novým územním plánem v etapě „Doplňující průzkumy a rozbory!"

Detail

06.10.2017

Roznášení volebních lístků 1

Roznášení volebních lístků

Oznámení pro občany Mariánských Lázní

Detail

06.10.2017

Výběrové řízení 1

Výběrové řízení

na obsazení pracovního místa: referent spisové služby, archivnictví

Detail

Platné vyhlášky a nařízení

18.10.2017

03/2017 - obecně závazná vyhláška,

o veřejném pořádku

Stáhnout

17.07.2017

06/2016 - obecně závazná vyhláška,

o zrušení některých obecně závazných vyhlášek

Stáhnout

01.02.2017

09/2016 - obecně závazná vyhláška,

o školských obvodech ZŠ

Stáhnout

01.02.2017

08/2016 - obecně závazná vyhláška,

o školských obvodech MŠ

Stáhnout

19.12.2016

05/2016 - obecně závazná vyhláška,

kterou se mění ozv 4/2002, o zřízení Fondu obnovy památných míst a vyhlídek města

Stáhnout

22.11.2016

04/2016 - nařízení města,

tržní řád

Stáhnout

22.11.2016

03/2016 nařízení města,

o zrušení některých nařízení města

Stáhnout

11.05.2016

01/2016 - obecně závazná vyhláška,

stanovení opatření k omezení propagace míst, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry

Stáhnout

14.04.2016

Čestné občanství města Mariánské Lázně

Pravidla pro udělování čestného občanství města Mariánské Lázně

Stáhnout

30.03.2016

01/2016 - nařízení města,

tržní řád, příloha č. 1

Stáhnout

14.12.2015

05/2015 - obecně závazná vyhláška

o Fondu kultury města Mariánské Lázně

Stáhnout

08.12.2015

02/2015 - nařízení města,

tržní řád

Stáhnout

07.12.2015

01/2015 - nařízení města,

kterým se mění Nařízení města Mariánské Lázně č. 3/2004

Stáhnout

04.06.2015

02/2015 - obecně závazná vyhláška

kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území města Mariánské Lázně a systém nakládání se stavebními odpady

Stáhnout

04.06.2015

01/2015 - obecně závazná vyhláška

o Fondu pro řešení krizových situací a mimořádných událostí města Mariánské Lázně

Stáhnout

07.07.2014

03/2014 - nařízení města,

lesní hospodářské osnovy

Stáhnout

26.05.2014

02/2014 - obecně závazná vyhláška,

kterou se mění OZV č. 5/2008 o Fondu kultury města Mariánské Lázně

Stáhnout

26.05.2014

01/2014 - obecně závazná vyhláška,

kterou se mění OZV č. 4/2010 o Fondu cestovního ruchu města Mariánské Lázně

Stáhnout

22.01.2014

05/2013 - obecně závazná vyhláška,

o změně OZV č. 4/2010 o Fondu cestovního ruchu města Mariánské Lázně

Stáhnout

22.01.2014

04/2013 - obecně závazná vyhláška,

o změně OZV č. 5/2008 o Fondu kultury města Mariánské Lázně

Stáhnout

22.01.2014

03/2013 - obecně závazná vyhláška,

o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí

Stáhnout

22.01.2014

02/2013 - nařízení města,

kterým se mění Nařízení města Mariánské Lázně č. 3/2004

Stáhnout

22.01.2014

01/2013 - obecně závazná vyhláška,

o změně OZV č. 4/2010 o Fondu cestovního ruchu města Mariánské Lázně

Stáhnout

13.08.2013

05/2012 - obecně závazná vyhláška,

o zrušení některých obecně závazných vyhlášek

Stáhnout

21.05.2013

04/2012 - nařízení města,

o stanovení maximální ceny za pronájem hrobového místa a hřbitovní služby

Stáhnout

21.05.2013

02/2012 - obecně závazná vyhláška,

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2010

Stáhnout

21.05.2013

01/2011 - nařízení města,

kterým se mění Nařízení města Mariánské Lázně č. 3/2004

Stáhnout

21.05.2013

11/2010 - nařízení města,

o vymezení úseků místních komunikací IV. Třídy (chodníky) na území města Mariánské Lázně, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Stáhnout

21.05.2013

10/2010 - obecně závazná vyhláška,

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Stáhnout