Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Probíhá úprava webových stránek.

Zápis dětí do škol

Zápis dětí do mateřských a základních škol

Od 1.1.2017 došlo ke změnám školského zákona.

Jedna z nich je, že před nástupem dítěte do 1. třídy základní školy je poslední rok docházka do mateřské školy pro dítě také povinná, viz školský zákon č. 561/2004 Sb., §34, odst. 1.

Další změna je v termínech pro zápisy dětí do mateřských a základních škol:

  • zápisy dětí do základních škol budou probíhat během měsíce dubna,
  • zápisy dětí do mateřských škol budou probíhat během měsíce května.

Konkrétní dny, kdy zápisy budou probíhat, budou s dostatečným předstihem zveřejněny v mateřských a základních školách, na plakátovacích plochách ve městě a na webových stránkách všech zúčastněných organizací.

Rodiče nebo zákonní zástupci přivedou děti k zápisu do „spádové školy“ (dle svého trvalého bydliště) a přinesou s sebou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. O případné změně školy rozhodne na žádost rodiče příslušný ředitel školy.
Veškeré informace k Zápisům jsou zveřejňovány na plakátovacích plochách, ve školách, na internetových stránkách města, zpravidla 3 týdny před určenými termíny.

Přihlášení dětí k zájmovému vzdělávání mají rodiče možnost v Základní umělecké škole F. Chopina a Městském domě dětí a mládeže.

 


Zápisové lístky pro studium na střední škole

  • vydávají základní školy pro své žáky v posledním, tzn. 9. ročníku,
  • ostatní žadatelé mohou zápisový lístek získat na Krajském úřadě podle svého trvalého bydliště.

Užitečné informace

Nový územní plán města

Nový územní plán města

Odpady

komunální odpad

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​