Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Mládež a mladiství

Mládež a mladiství

Kurátor pro děti a mládež řeší nejčastější problémy:

  • Výchovné problémy
  • Záškoláctví
  • Šikana
  • Útěky z domova
  • Přestupky
  • Trestná činnost
  • Závislost

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí a mládeže, je každý oprávněn upozornit orgán sociálně právní ochrany na porušení povinnosti nebo práv vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti.

 

Zahájení řešení

Osobní kontakt s kurátorem pro mládež a navázání spolupráce.

 

Kam se obrátit

MěÚ Mariánské Lázně - odbor sociálních věcí

Pracoviště:

Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou p.o.

Tepelská 752/22
Mariánské Lázně

UPOZORNĚNÍ

  • Vstup do budovy je možný pouze zadním vchodem.
  • Vstup na odbor sociálních věcí NENÍ BEZBARIÉROVÝ. V případě zdravotního hendikepu, který Vám komplikuje chůzi po schodech, kontaktujte referenta s předstihem, telefonicky. Vaše požadavky budou řešeny individuálním přístupem.  

 

Jana Toufarová, DiS.

budova ředitelství, 1. patro, kancelář č. 4

Tel.: +420 354 922 312
E-mail: jana.toufarova@muml.cz

 

Jaké činnosti jsou po vás požadovány

Spolupráce

 

Opravné prostředky

a) v případě vydaného správního rozhodnutí – odvolání dle pokynů v poučení rozhodnutí
b) v případě rozhodnutí soudu – odvolání dle pokynů v poučení o odvolání

 

Sankce při nedodržení povinností

V případě porušení některých ustanovení  zákona č. 359/99 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, může orgán sociálně právní ochrany uložit sankci do výše  50 000,- Kč dle výše uvedeného zákona.

 

Životní situace

Všimli jsme si změny chování dcery/syna, bojíme se, že bere drogy.
Užívání drog Vašeho dítěte se může projevit například takto: doma se ztrácí peníze, dítě má nové kamarády, které neznáte, vrací se pozdě domů, je spavý, změna přístupu k povinnostem, odmítavá komunikace, ztráta zájmu o volnočasové aktivity, atd. Nepanikařte, nestyďte se, kontaktujte odborníky (možnost i přes kurátory) a sdělte jim své obavy.
Důležité je řešit situaci hned a nečekat až se problém zhorší!

U našeho dítěte se objevila neomluvená absence. Škola si stěžuje na agresivitu našeho dítěte ke spolužákům. Naše dítě si dělá co chce, vysmívá se nám, neposlouchá, je drzé na nás i na učitele.
Individuálně doporučujeme návštěvu specializovaného zařízení, výchovné pohovory na oddělení sociální prevence – kurátoři, dobrovolné diagnostické pobyty, spolupráci s psychology, psychiatry, intenzivní spolupráce se školou.

Našemu dítěti se nelíbí, že po něm chceme plnění jeho povinností, vznikají mezi námi kvůli tomu konflikty, utíká z domu.
Dítě si našlo novou partu kamarádů, máme podezření, že berou drogy, stává se, že není několik dní doma a přespává s nimi na ulici, v rozbořených domech, ve sklepech…
Nutné nahlásit dítě na místním oddělení PČR dle místa bydliště po 24 hodinách a sdělit své odhady na možné místo pobytu dítěte.
Kontaktovat kurátory a domluvit se na dalším řešení situace.

 

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​