Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Ochrana zvířat proti týrání

Ochrana zvířat proti týrání

Ochrana zvířat proti týrání

Ochranou zvířat se zabývá zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Zvířetem se pro účely tohoto zákona rozumí každý živý obratlovec, kromě člověka, nikoliv však plod nebo embryo.

Máte pocit, že se ve Vašem okolí dochází k týrání zvířete?

Kam se obrátit

  • Na Policii České republiky
  • Na městskou policii

Pouze tyto složky jsou schopny bezprostředně (tj. 24 hodin denně a 7 dní v týdnu) věc prošetřit. V případě potvrzení podezření se samy obrátí na příslušný správní úřad a krajskou veterinární správu. Důležité pro další činnost úřadů je dobré zdokumentování případu.

 

Týrání zvířete

Zda je zvíře týráno či ne, posuzuje z odborného hlediska krajská veterinární správa (jedinou výjimkou je porušení povinností chovatele – nezabezpečení zvířete před únikem), příslušná rozhodnutí (o pokutě, o nápravných opatřeních) pak vydává orgán obce s rozšířenou působností. V případě, že podmínky chovu či jednání chovatele neodpovídají potřebám zvířete, může být zvíře rozhodnutím orgánu obce s rozšířenou působností odebráno a umístěno do náhradní péče (do péče jiné osoby). Náklady s tím spojené hradí ze zákona chovatel, kterému bylo zvíře odebráno.

Příslušným správním orgánem pro obvod obce s rozšířenou působností Mariánské Lázně v oblasti ochrany zvířat proti týrání je odbor životního prostředí městského úřadu.

 

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​