Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Výchova a výživa nezletilých dětí

Výchova a výživa nezletilých dětí, specializace CAN

 • Svěření nezletilého dítěte do péče jednoho z rodičů
 • Střídavá péče
 • Zvýšení / snížení / zrušení vyživovací povinnosti
 • Specializace pro oblast ochrany týraných a zneužívaných dětí (CAN)

 

Sociálně-právní ochrana dětí působí při řešení případů mezinárodních únosů dětí podle Haagské úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí

 

Kam se obrátit

MěÚ Mariánské Lázně - odbor sociálních věcí

Pracoviště:

Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou p.o.

Tepelská 752/22
Mariánské Lázně

UPOZORNĚNÍ

 • Vstup do budovy je možný pouze zadním vchodem.
 • Vstup na odbor sociálních věcí NENÍ BEZBARIÉROVÝ. V případě zdravotního hendikepu, který Vám komplikuje chůzi po schodech, kontaktujte referenta s předstihem, telefonicky. Vaše požadavky budou řešeny individuálním přístupem.  

 

Michaela Vrbatová, DiS.

budova ředitelství, 1. patro, kancelář č. 1
Tel.: +420 354 922 346
E-mail: michaela.vrbatova@muml.cz

Mgr. Pavla Lazurová

budova ředitelství, 1. patro, kancelář č. 1
Tel.: +420 354 922 117
E-mail: pavla.lazurova@muml.cz

Mgr. Bc. Helena Barbora Studničková

budova ředitelství, 1. patro, kancelář č. 1
Tel.: +420 354 922 112
E-mail: helena.studnickova@muml.cz

 

Vykonává činnost

 1. Vykonávání funkce kolizního opatrovníka
 2. Podávání soudu návrhů na omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti
 3. Podávání soudu návrhů na vydání předběžného opatření
 4. Podávání návrhů na nařízení ústavní výchovy
 5. Podávání soudu návrhů na rozhodnutí o splnění podmínky osvojení
 6. Vykonávání funkce poručníka
 7. Vykonávání funkce opatrovníka
 8. Sledování nepříznivých vlivů působících na děti a zjišťovat příčiny jejich vzniku
 9. Činit opatření k omezování působení nepříznivých vlivů na děti
 10. Pomáhání rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
 11. Sledování dodržování práv dítěte v zařízeních pro výkon ústavní výchovy
 12. Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově dítěte
 13. Poskytování nebo zprostředkování poradenství romským rodičům při výchově dítěte
 14. Vykonávají opatrovnictví dítěte v soudním řízení o navrácení dítěte a v řízení o výkonu rozhodnutí,
 15. Poskytují nebo zprostředkovávají rodičům a dětem odbornou poradenskou pomoc v souvislosti s řešením situace dítěte,
 16. Poskytují součinnost soudu při zajišťování výkonu rozhodnutí,
 17. Poskytují Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí součinnost nezbytnou pro plnění jeho úkolů.
 18. Specializování na oblast ochrany týraných a zneužívaných dětí (CAN)

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​