Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Komise lázeňství, CR a UNESCO

 

Navazuje na Fond z pobytu.

Činnost

Na základě zadání rady analyzuje stávající stav v oblasti cestovního ruchu a zpětně předkládá návrhy možných řešení. Komise řeší rozvojové aktivity v oblasti cestovního ruchu a lázeňství, spolupráci s krajskou i lokální destinační agenturou, programovou náplň pro návštěvníky města, přírodní léčivé zdroje (balneoterapie a využití zdrojů), infrastrukturu města (ubytovací a stravovací zařízení, dopravní systém, parky), služby v oblasti cestovního ruchu, marketing města, propagaci města apod.

 

Mariánské Lázně patří mezi jedenáct evropských lázeňských měst, která získala v roce 2021 titul světového kulturního dědictví UNESCO. V návaznosti na výše uvedené řeší komise rovněž otázky související s danou tematikou.

 

Zřízení lázeňské komise vychází ze zákona č. 164/2001 Sb. ze dne 13.4.2001 o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon). Jedná se o jednu z podmínek stanovení lázeňského místa - viz. § 28 lázeňského zákona.

 

Jednání komisí jsou veřejná

V souladu s usnesením rady města č. RM/615/14 jsou jednání komisí veřejná. Pokud máte pocit, že můžete svým názorem přispět do diskuze, navrhnout konstruktivní řešení, či městu a radě pomoci, jste na komisi vítáni. Informaci o Vaší účasti zašlete e-mailem kontaktní osobě minimálně v předstihu pěti pracovních dnů, a to včetně případných podkladů k projednání.

 

Zápisy z jednání

 

Termíny zasedání

 

Kontaktní osoba

Ing. Jana Palacká
Vedoucí odboru OKLCRU

Tel.: +420 354 922 140
E-mail:
jana.palacka@muml.cz

 

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​