Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Římskokatolická

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Nehrova 26/3a
353 01 Mariánské Lázně
Tel. +420 354 622 434

Počet kostelů v Mariánských Lázních a okolí: 3


Kostel Nanebevzetí P. Marie

Goethovo náměstí 110/31
353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420 604 877 223, 354 622 434
E-mail: fara.ml@seznam.cz

Web: www.farnostml.cz

 

Historie

Postaven v letech 1844-1848 z popudu tepelského opata Mariana J. Heinla v duchu ideje resignovavšího opata K. K. P. Reitenbergera v historizujícím novobyzantském slohu. Plán baziliky ortogonálního půdorysu, vztyčené v místech zděné kaple Narození Panny Marie z r. 1820, vypracoval arch. Johann Gottfried Gutensohn z bavorského Mnichova. Stavbu realizoval tepelský klášterní architekt Anton Thurner z Přimdy za pomoci pražského stavitele a sochaře Josepha Krannera.

Vnitřní výzdobu provedli štukatéři Bader z bav. Mnichova a Pellegrini z Prahy, arch. Bergmann z Prahy, malíři Carl von Hampel z Vídně, Kratzmann z Prahy, Strauss a Hochenögg z bav. Mnichova. Sochařská výzdoba je dílem pražského sochaře Jos. Maxe, jeho dílny a jeho žáka Josefa Parise. Uvnitř kostela dále oltáře sv. Jana, sv. Norberta, Nejsv. srdce Páně a Sv. Kříže, křížová cesta z r. 1886 od pražského malíře Mathausera, socha bl. Hroznaty atd. Původní zvony z let 1835 a 1847 od W. Sedlmayera z Plané a J. di Valle z Chebu byly částečně zrekvírovány za 1. a 2. svět. války. Kostel v r. 1848 vysvětil opat Heinl a r. 1850 konsekroval kardinál arcibiskup B. ze Schwarzenberka.

 

Otevírací doba

  • Pondělí až pátek: zavřeno
  • Sobota a neděle: 14:30-16:30

 


Kostel sv. Antonína z Padovy

Ke Kostelu 46
353 01 Mariánské Lázně – Úšovice
Tel.: +420 354 623 633

Historie

Kostel byl postaven v roce 1790 na místě dřívější obecní kapličky. První mše se konala o Štědrém večeru roku 1790. Interiér pozdně barokního kostela je jednoduchý.

 


Kostel sv. Anny

Kostelní ul.
353 01 Velká Hleďsebe
Tel.: +420 354 625 130

Historie

Kostel sv. Anny ve Velké Hleďsebi je nejvýznamnější historickou památkou této obce, ležící nedaleko Mariánských Lázní. V roce 2011 dovrší tato památka sto let. Jedná se o pseudorománskou stavbu, která byla postavena v letech 1908-1911 mariánskolázeňským stavitelem Josefem Forberichem.

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​