Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Komise smart city, Zdravých měst a MA21

 

Činnost

Komise Zdravého města a místní Agendy 21 (ZM a MA21) dohlíží nad procesy ZM a MA21 a vyslovuje se ke koncepčním i operativním otázkám, které mohou mít vliv na zdraví, udržitelný rozvoj a kvalitu života ve městě. Komise aktivně spolupracuje na rozvoji ZM a MA21 ve městě prostřednictvím řady aktivit (např. kampaně, akce pro veřejnost, Fórum ZM, práce s výstupy komunitního plánování, plán zlepšování atp.).

Je významným partnerem koordinátora, ale i politika ZM a MA21 a funguje na základě mezisektorového partnerství tj. jsou v ní zástupci z řad veřejné správy, neziskového i podnikatelského sektoru.

Prostřednictvím komise je zajištěno, aby ZM a MA21 nebyl ve městě reprezentován pouze v osobě politika a koordinátora ZM a MA21, ale aby byl provázán do chodu celé municipality a stabilizován napříč více volebními obdobími.

 

Jednání komisí jsou veřejná

V souladu s usnesením rady města č. RM/555/16 jsou jednání komisí veřejná. Pokud máte pocit, že můžete svým názorem přispět do diskuze, navrhnout konstruktivní řešení, či městu a radě pomoci, jste na komisi vítáni.

 

Zápisy z jednání

 

Termíny zasedání

 

Kontaktní osoba

Pavel Knára
Koordinátor komunitního plánování
Tel.:   +420 702 278 714
E-mail: pavel.knara@muml.cz

 

Osoby

Monika Škorničková

Předsedkyně

Richard Kavina

Místopředseda

Jindřich Mottl

Člen komise

Samuel Vítek

Člen komise

Kristýna Šmejdová

Člen komise

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​