Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Ochrana oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů

Oznamovací systém

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob ukládá městu Mariánské Lázně povinnost zavedení vnitřního oznamovacího systému (dále VOS) a nastavení procesů vyřizování zpracování a uchovávání oznámení. Povinnost se vztahuje na obce s více než 10 000 obyvateli.

Oznámení přijímá město písemně  – elektronicky

  • do emailové schránky: oznameni@muml.cz

 

K oznámení má přístup pouze tzv. příslušná osoba, která je odpovědná za přijímání oznámení a informování oznamovatelů o průběhu a výsledcích posouzení důvodnosti oznámení.

  • Příslušná osoba: PhDr. Vladimír Bervida, MBA, DBA

 

Příjem oznámení a naložení s oznámením

Přijetí oznámení od oznamovatele protiprávního jednání je v rámci VOS svěřeno výlučně příslušné osobě.

Příslušná osoba musí mít k dispozici nástroje k zabezpečenému přijímání oznámení (tj. povinný subjekt musí zajistit, aby

oznamovatel mohl oznámení podat tak, aby se s jeho obsahem mohla seznámit pouze příslušná osoba), a to :

  • písemně  – elektronicky na oznameni@muml.cz

 

Lhůty oznámení

Příslušná osoba má povinnost oznamovatele vyrozumět do 7 dnů o přijetí oznámení a do 3 měsíců o způsobu jeho vyřízení.

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​