Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Lesní stráž

Lesní stráž

Je fyzická osoba zajišťující ochrannou službu v lesích při obecném užívání lesů občany. Ustanovuje jí na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu OSSL. V průkazu lesní stráže se stanoví obvod její působnosti. Zároveň lesní stráž obdrží služební odznak.

 

Náležitosti na ustanovení lesní stráže

Uchazeč, který neprokázal znalost práv a povinností lesní stráže, může být novému písemnému testu podroben nejdříve za tři měsíce od předchozího neúspěšného písemného testu. Nevyhoví-li uchazeč pouze v ústním pohovoru, opakuje ústní pohovor, a to nejdříve za jeden měsíc od předchozího neúspěšného ústního pohovoru. Písemný test a ústní pohovor lze opakovat nejvýše dvakrát.

  1. je starší 21 let
  2. je občanem ČR
  3. je bezúhonná - k posouzení bezúhonnosti osoby požádá orgán SSM o vydání výpisu z evidence rejstříků trestů (269/1994 Sb.),
  4. má způsobilost k právním úkonům
  5. je fyzicky a zdravotně způsobilá k výkonu této funkce – posudek o zdravotní způsobilosti
  6. prokázala znalost práv a povinností lesní stráže podle zákona o lesích a znalost souvisejících předpisů - písemný test (20 otázek: 10 z lesního zákona, 5 ze zákona o přestupcích, 5 z trestního zákona a trestního řádu; žadatel vyhověl pokud zodpoví správně alespoň 15 otázek + vyhoví ústnímu pohovoru (max. 30 minut))
  7. složila slib lesní stráže

 

Formuláře

  • Návrh na ustanovení lesní stráže

Formulář stahujte zde - klikněte

 

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​