Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Stavba do 50 m od okraje lesa

Stavba do 50m od okraje lesa

V souvislosti s ochranou pozemků určených k plnění funkcí lesa bylo lesním zákonem stanoveno ochranné pásmo 50 m od okraje lesa. Pokud se záměr (stavba domu, rekonstrukce objektu, rekonstrukce pozemní komunikace,….) nachází v ochranném pásmu 50 m od lesa je nutný souhlas orgánu SSL, a to ve formě závazného stanoviska.

Podklady pro vydání  stanoviska

  1. Vyplněná žádost
  2. Mapa širších vztahů
  3. Snímek katastrální mapy s vyznačením zájmového území
  4. Soupis pozemků určených k plnění funkcí lesa ("lesních pozemků") ve vzdálenosti do 50 m od stavby
  5. Soupis pozemků, na kterých má být stavby realizována
  6. Výpis z katastru nemovitostí na lesní pozemky do 50 m od stavby
  7. Vyjádření vlastníků lesních pozemků do 50 m od stavby ke stavbě

 

Formuláře

  • Stavba do 50 m od lesa

Formulář stahujte zde - klikněte

 

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​