Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Probíhá úprava webových stránek.

Kácení dřevin

kácení dřevin

Problematika kácení dřevin

Referent správy zeleně podává návrh na pokácení stromů rostoucích na městských pozemcích orgánu ochrany přírody, kterým je v současné době Ing. Trégler. Jedná se o suché nebo nemocné stromy, případně stromy, které ničí majetek a nebo hrozí poškozením zdraví obyvatel. Také může jít o stromy rostoucí na místech plánované stavby.

Pokud stromy rostou mimo pozemky ve vlastnictví města Mariánské Lázně, žádá vždy vlastník pozemku přímo orgán  ochrany přírody, který posoudí vhodnost pokácení. V případě povolení pokácení dřeviny téměř vždy předepisuje orgán ochrany přírody náhradní výsadbu. Vlastník pozemku není povinen žádat o pokácení stromu, pokud strom nemá obvod kmene ve výšce 130 cm větší jak 80 cm.

Užitečné informace

Nový územní plán města

Nový územní plán města

Odpady

komunální odpad

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​