Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Kácení dřevin

kácení dřevin

Problematika kácení dřevin

Referent správy zeleně podává návrh na pokácení stromů rostoucích na městských pozemcích orgánu ochrany přírody, kterým je v současné době Ing. Trégler. Jedná se o suché nebo nemocné stromy, případně stromy, které ničí majetek a nebo hrozí poškozením zdraví obyvatel. Také může jít o stromy rostoucí na místech plánované stavby.

Pokud stromy rostou mimo pozemky ve vlastnictví města Mariánské Lázně, žádá vždy vlastník pozemku přímo orgán  ochrany přírody, který posoudí vhodnost pokácení. V případě povolení pokácení dřeviny téměř vždy předepisuje orgán ochrany přírody náhradní výsadbu. Vlastník pozemku není povinen žádat o pokácení stromu, pokud strom nemá obvod kmene ve výšce 130 cm větší jak 80 cm.

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​