Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Evakuace obyvatelstva

Plánovaná evakuace

Evakuace se plánuje pro řešení událostí, které vyžadují vyhlášení 3. nebo zvláštního stupně poplachu. Jedná se o mimořádnou událost, při níž je ohroženo více než 100 osob.

 

Po vyhlášení evakuace jsou všichni evakuovaní povinni bez otálení opustit svůj byt (dům) a dostavit se s evakuačními zavazadly do evakuačního střediska. Zde orgánům pro zajišťování průběhu evakuace oznámí, kam se samostatně evakuují, nebo zda požadují poskytnout náhradní nouzové ubytování. Vlastníkům osobního automobilu se doporučuje přijet k evakuačnímu středisku svým vozidlem, kterým pak budou dále pokračovat do místa náhradního ubytování.

 

Obecné zásady evakuace obyvatelstva

Evakuace je jedním ze základních prostředků ochrany obyvatelstva. Je souhrnem opatření zabezpečujících přemístění osob, hospodářského zvířectva a věcných prostředků v daném pořadí priorit z prostoru ohroženého mimořádnou událostí na jiné území, kde ohrožení neexistuje.

 

Evakuace se člení podle doby trvání na:

 • krátkodobou - doba trvání mimořádné události nebo jejich následků je do 24 hodin,
 • dlouhodobou - doba trvání je více jak 24 hodin,

Velikosti evakuovaného prostoru na:

 • objektovou, kdy se evakuace dotýká jen jedna budova, jeden uzavřený komplex budov,
 • plošnou, kdy se stanovuje evakuační prostor, ze kterého se všichni obyvatelé evakuují,

Rozsahu evakuačních opatření na:

 • evakuaci částečnou, kdy se uskutečňují jen některá opatření,
 • úplnou, kdy se plánují a uskutečňují všechna evakuační opatření.

 

Úplná plánovaná evakuace zahrnuje:

 • určení evakuačního prostoru
 • stanovení evakuačních tras
 • průchod evakuovaných osob evakuačními a přijímacími středisky
 • zajištění nouzového ubytování pro evakuované
 • nouzové přežití, pořádkové, dopravní, zdravotnické a mediální zabezpečení

 

Při krátkodobé a objektové evakuaci se zpravidla neorganizuje nouzové ubytování evakuovaných, ani jejich přeprava hromadnými dopravními prostředky. Opuštění evakuovaného prostoru se děje obvykle pěšky, nebo pomocí prostředků v místě dostupných. To se však netýká evakuace zdravotnického nebo sociálního zařízení, kam se pro přepravu nepohyblivých osob dopravní prostředky povolávají.

Evakuaci obyvatel má právo vyhlásit velitel zásahu IZS, starosta obce, nebo ji mohou vyhlásit orgány krizového řízení. V objektu, kde se shromažďuje větší počet osob, ve veřejných budovách při bezprostředním ohrožení lidí, mohou evakuaci vyhlásit též jejich provozovatelé či majitel.

Výzvy oprávněných orgánů k evakuaci je fyzická osoba povinna se podrobit. Povinnost může odmítnout, pokud by tím ohrozila život nebo zdraví vlastní nebo jiných osob.

 

Evakuační zavazadlo

Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné události, očekává-li se vyhlášení evakuace. Připravuje se pro každého příslušníka rodiny. Při jeho zabalení je nutno přihlédnout ke specifickým potřebám jeho uživatele; zvláštní pozornost je nutno věnovat přípravě zavazadla pro děti. 
 
Jako evakuační zavazadlo poslouží například cestovní taška, batoh nebo kufr. Zavazadlo je potřebné označit visačkou s jménem a adresou majitele. 
 


Evakuační zavazadlo má obsahovat: 

 • osobní doklady, peníze a platební karty, doklady od vozidel, pojistné smlouvy a jiné drobné cennosti,
 • léky a brýle, užíváte-li je,
 • náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku,
 • spací pytel nebo přikrývku,
 • pitnou vodu na dva dny,
 • základní trvanlivé potraviny nejméně na 24 hodin: nejlépe stravu v konzervách a dobře zabalený chléb,
 • předměty denní potřeby, jídelní misku, nůž, otvírák na konzervy, příbor,
 • ručník, toaletní a hygienické potřeby,
 • mobilní telefon s nabíječkou,
 • přenosnou svítilnu, nebo svíčky a zápalky,
 • psací potřeby, trhačku, sešit nebo volné papíry
 • knihy, pro ukrácení času karty, drobné společenské hry
 • pro děti drobné hračky, pexeso, omalovánky apod., malým dětem plyšovou hračku na spaní.


Pokud se bude jednat o evakuaci krátkodobou, vzít sebou pouze doklady, peníze a léky.

 

Zásady opuštění domu a bytu při evakuaci

Bezprostředně před a při opuštění bytu po vyhlášení evakuace je nutno provést tato opatření:

 • ověřit, že i sousedé jsou informováni o vyhlášení evakuace,
 • uhasit oheň v topidlech,
 • zhasnout světla, vypnout všechny elektrické spotřebiče kromě chladniček a mrazáků,
  uzavřít přívody plynu a vody do bytu a domu,
 • zabalit evakuační zavazadla,
 • malým dětem dát do kapsy lístek se jménem a adresou,
 • kočky a psy vzít s sebou; ostatní domácí zvířata ponechat doma, dát jim potravu a vodu na několik dní,
 • vzít si s sebou evakuační zavazadla, uzamknout vstupní dveře do bytu (do rodinného domu) a na ně dát lísteček s oznámením „EVAKUOVÁNO",
 • dostavit se do evakuačního střediska, majitelé osobních automobilů se svým vozidlem.

Je-li dostatek času (např. možnost vyhlášení evakuace byla předem avizovaná orgány veřejné správy) doporučujeme občanům uskutečnit tato předběžná opatření:

 • evakuovat mimo ohrožené území cenné předměty a zařízení, spotřební elektroniku, osobní počítače, předměty kulturní hodnoty jako obrazy, plastiky, starožitný nábytek apod.,
 • odvézt nebo zajistit proti zničení cenné a jedinečné dokumenty: vysvědčení, diplomy, rodinné fotografie, CD, DVD, smlouvy, cenné papíry, záruční listy, účetní záznamy, stavební dokumentaci, kroniky, archiválie, cenné knihy, atd.,
 • odvézt mimo ohrožené území pojízdnou techniku a stroje, jiná vozidla, které nebudou použita pro přepravu vlastní a rodinných příslušníků za evakuace,
 • přestěhovat z ohroženého území velké i drobné domácí zvířectvo a na místě nového ustájení  pro ně zajistit krmivo.

při povodních dále uskutečnit:

 • různé chemické prostředky, rozpouštědla, barvy, pohonné hmoty, olej apod. vynést ze sklepů a přízemních místností do vyšších pater; má se tím předejít zamoření vody nebezpečnými chemickými látkami,
 • na dvorech a zahradách odklidit nebo upevnit (přivázat) předměty, které plavou nebo by je mohla vzít voda,
 • z volného prostranství odstranit předměty, které mohou vytvářet umělé hráze valící se vodě a tím zhoršovat povodňovou situaci,
 • připravit si pytle s pískem a s nimi ucpat okenní otvory do sklepů a vstupních dveří do domu,
  utěsnit otvory u kanalizace a odpadů v přízemí a ve sklepech,
 • vytvořit hráz z pytlů s pískem kolem studně.

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​