Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Probíhá úprava webových stránek.

Činnost rady

Činnost rady

Rada města je výkonným orgánem především v oblasti samostatné působnosti, například:
  • schvaluje smlouvy o dílo s dodavateli
  • schvaluje věcná břemena
  • rozhoduje o nájmech nebytových prostor v majetku města
  • schvaluje úpravy rozpočtu
  • vydává nařízení města
  • rozhoduje o rozdělení kompetencí v městském úřadu

Rada města se schází pravidelně 1x za 14 dní v úterý, pokud na tento den nepřipadá jednání zastupitelstva. Jednání jsou neveřejná. Usnáší se většinou hlasů všech svých členů.

Užitečné informace

Nový územní plán města

Nový územní plán města

Odpady

komunální odpad

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​