Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Činnost rady

Rada města

Je výkonným orgánem především v oblasti samostatné působnosti, například:

  • schvaluje smlouvy o dílo s dodavateli
  • schvaluje věcná břemena
  • rozhoduje o nájmech nebytových prostor v majetku města
  • schvaluje úpravy rozpočtu
  • vydává nařízení města
  • rozhoduje o rozdělení kompetencí v městském úřadu

Rada města se schází pravidelně 1x za 14 dní v úterý, pokud na tento den nepřipadá jednání zastupitelstva.

Jednání jsou neveřejná.

Usnáší se většinou hlasů všech svých členů.

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​