Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Krizový byt pro matku nebo otce v tísni

Poslání

Poskytovat bydlení pro matky nebo otce s dětmi, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, a kteří zároveň chtějí aktivně pracovat na řešení své životní situace.

 

Nepříznivá sociální situace

Za nepříznivou situaci lze považovat stav, kdy matka nebo otec s dětmi ztratil bydlení a není samostatně a ihned schopen svoji situaci řešit vlastními silami tak, aby byly i nadále zachovány jejich základní životní, rodičovské a pracovní potřeby.

 

Cílová skupina

 • Matky nebo otcové (pouze jeden zákonný zástupce) s nezaopatřenými dětmi, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.
 • Matky nebo otcové (pouze jeden zákonný zástupce) s nezaopatřenými dětmi, kteří jsou občany města Mariánské Lázně.

 

Cílem krizového bydlení

 • Podpora rodiče, který se ocitl v krizové bytové situaci, tak aby byly i nadále zachovány jeho základní životní, rodičovské, pracovní potřeby
 • Spolupráce s pomáhajícími organizacemi a odborem sociálních věcí
 • Pomoc se znovu se začlenit do běžné společnosti se samostatným a nezávislým žitím.

Krizové bydlení pro matky nebo otce s dětmi se poskytuje v organizaci města Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou, p. o., se sídlem na adrese Tepelská 752/22, Mariánské Lázně.

 

Důležité dokumenty

 • Základní pravidla pronajímání krizových bytů pro matku nebo otce v tísni
 • definice žadatele
 • podmínky pro poskytnutí bytu
 • způsob podání, přijímání, zpracování žádosti…atd.
 • Statut pronajímání krizových bytů pro matku nebo otce v tísni
 • definice žadatele
 • způsob přijímání a vyřizování žádostí
 • vznik a zánik nájemní smlouvy …atd.
 • Nájemní smlouva
  • dle ustanovení § 2235 zák. č. 89/2012 Sb. obč. zákoníku
 • Domovní řád
 • upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných prostor v domě s pečovatelskou službou a v celém objektu domu Tepelská 752, Mariánské Lázně

Všechny výše uvedené dokumenty naleznete zde - klikněte.

 

Kam se obrátit pro informace

 • Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou, p. o., Tepelská 752/22, Mariánské Lázně.

Kontakt:

Bc. Kristýna Stolcová, DiS.

Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou, p. o.

Tepelská 752/22
Telefon: +420 724 755 976
E-mail: soc.pracovnice1@dsml.cz


 • MěÚ Mariánské Lázně – odbor sociálních věcí – pracoviště Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou, p. o., Tepelská 752/22, Mariánské Lázně – vstup zadním vchodem.

Kontakt:

Ing. Bc. Monika Lišková

budova ředitelství, 1. patro, kancelář č. 16
Tel.: +420 354 922 330
E-mail: monika.liskova@muml.cz

 

Mgr. Roman Nováček

budova ředitelství, 1. patro, kancelář č. 3
Tel.: +420 354 922 309
E-mail: roman.novacek@muml.cz

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​