Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Myslivecký hospodář

Myslivecký hospodář

Uživatel honitby je povinen navrhnout OSSM ustanovení mysliveckého hospodáře do 15 dnů  po nabytí právní moci rozhodnutí o uznání honitby. Nebo rozhodnutí o odvolání MH.

 

Náležitosti návrhu na ustanovení mysliveckého hospodáře:

  1. má způsobilost k právním úkonům
  2. je starší 21 let
  3. je bezúhonná - k posouzení bezúhonnosti osoby požádá orgán SSM o vydání výpisu z evidence rejstříků trestů (269/1994 Sb.)
  4. má bydliště na území ČR
  5. má platný lovecký lístek
  6. má platný zbrojní průkaz skupiny C
  7. je pojištěna pro výkon práva myslivosti
  8. složila zkoušku z myslivosti nebo složila zkoušku z myslivosti na vysoké škole, nebo úspěšně ukončila studium na střední odborné škole, kde je myslivost povinným vyučovacím předmětem, nebo složila vyšší odbornou mysliveckou zkoušku nebo zkoušku pro myslivecké hospodáře

Myslivecký hospodář se prokazuje vydaným průkazem, kde je uvedena doba platnosti  a obvod působnosti (honitba).

 

Formuláře

  • Návrh na ustanovení mysliveckého hospodáře

Formulář stahujte zde - klikněte

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​