Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Českobratrská evangelická

Sborový dům
Lidická 16
353 01 mariánské Lázně
Tel.: +420 354 622 464

Biblická hodina: čt 18.30 hod.

Evangelický kostel

Mírové náměstí 90/7
353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420 354 622 464
E-mail: marianske-lazne@evangnet.cz

 

Historie

Kostel byl postaven pro evangelické lázeňské hosty v letech 1853–1857 z veřejné sbírky německých evangelíků pod patronací a za přispění pruského krále Bedřicha Viléma IV., jenž byl 24. 6. 1857 přítomen slavnostnímu vysvěcení. Kostel byl vystavěn podle projektu berlínského architekta a dvorního stav. rady G. Ch. Cantiana (1796–1866), jehož pamětní deska a monogram se nacházejí v předsíni kostela. Plochostropé střídmé lodi dominuje obraz Krista v nadživotní velikosti. Z roku 1907 pocházejí okenní vitráže, darované císařem Vilémem II.. Roku 1999 byl kostel renovován.

 

Bohoslužba

  • NE: 10.00
  • V zimním období (pol. listopadu do konce dubna) se bohoslužby konají na faře v Lidické ulici.

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​