Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Protidrogová politika Mariánské Lázně

Protidrogovou politiku Města Mariánské Lázně má v gesci Úsek krizového řízení a Odbor sociálních věcí Městského úřadu Mariánské Lázně prostřednictvím Místního protidrogového koordinátora ze společnosti KOTEC o.p.s.:

Marta Hrdličková

pracoviště: Centrum podpory rodiny, KOTEC o.p.s., Nádražní náměstí 299/8, 353 01 Mariánské Lázně

  • e-mail: protidrogovy.koordinator@kotec.cz
  • tel.: 608 656 539 

Protidrogová politika se opírá zejména o protidrogovou prevenci, kterou se rozumí ta opatření, která mají zamezit drogovým závislostem. Protidrogovou prevenci lze členit na:

  1. Primární, tj. předejít problému s drogou. Komunikace v rodině, smysluplné volnočasové aktivity, prevence sociálně patologických jevů ve škole.
  2. Sekundární, tj.  odhalit problém a započít s terapií. Systém odborné pomoci podle formy závislosti, řešení psychosociální situace jedince, včetně zahájení účinné léčby.
  3. Terciární, tj. minimalizovat negativní dopady na zasaženého jedince, jeho okolí a společnost. Omezit rizikové chování vedoucí k zdravotnímu či sociálnímu poškození v souvislosti s drogou. Program Harm Reduction, který představuje eliminaci infekčního materiálu a jeho výměnu za sterilní při nitrožilní aplikaci drog. Předcházení onemocnění AIDS, hepatitidě B.,C., a rizik dalších zdravotních komplikací. 

Užitečné odkazy a terminologie v oblasti závislosti na psychoaktivních látkách:

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti

Národní linka pomoci AIDS

Národní linka pro odvykání nelegálních drog

  • tel.: 800 350 000 pondělí- pátek 08:00-15:00

Online adiktologická poradna

Klinika adiktologie

www.adiktologie.cz

KOTEC o.p.s.

Světlo Kadaň z.s.

SANANIM

Státní zdravotní ústav

Krajský úřad Karlovarského kraje 

Národní protidrogová centrála PČR

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​