Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Informace pro snoubence

Svatba

Snoubenci musí nejprve kontaktovat matriku, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. Tam si podají žádost o uzavření manželství a předloží všechny potřebné doklady. Teprve pokud splní zákonné podmínky, je možné se domlouvat na termínu svatby. Schválené termíny pro uzavření sňatku jsou stanoveny radou Města Mariánské Lázně.

 

Doba k oddávání

Mezi 10.00 hod. - 14.00 hod.

 

Místnost určená k oddávání

Anglikánský kostel, Ruská 98/5, Mariánské Lázně

 

Kam zajít

Matrika
Městský úřad Mariánské Lázně, Příčná 647, podatelna v přízemí

 

Úřední hodiny

Návštěvu si sjednejte v úředních hodinách

 

Potřebné doklady

  • platné doklady totožnosti snoubenců
  • rodné listy snoubenců
  • u rozvedených – originál nebo ověřenou kopii rozvodového rozsudku opatřené doložkou nabytí právní moci rozsudku
  • u ovdovělých – úmrtní list zemřelého manžela (manželky)
  • u nezletilého snoubence - soudní rozhodnutí o povolení uzavření manželství, opatřené doložkou nabytí právní moci rozsudku
  • rodný list dítěte, pokud snoubenci mají spolu nezletilé dítě
  • u cizinců – vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR

 

Termíny

  • Rezervujte si termín své svatby co nejdříve

Upozornění na problematiku svatebních obřadů konané mimo obřadní síň a mimo termín stanovený radou města.

Rádi bychom upozornili veřejnost na problematiku uzavírání sňatků mimo obřadní síň a termín stanovený radou města. V praxi vznikají mnohdy neřešitelné problémy, neboť snoubenci neznalí zákona začnou nejdříve zařizovat organizační a společenské záležitosti a pak se teprve dostaví na matriku. Je velice nepříjemné vysvětlovat chybějící náležitosti dokladů bránící uzavření sňatku snoubencům, kteří již mají na určitý termín rezervovánu restauraci, zápůjčku svatebních šatů a pozvané příbuzné (často i ze zahraničí). Pokud na matriku přijdou až po zařízení všech uvedených záležitostí, může se nakonec ukázat, že sňatek v požadovaný termín uzavřen být nemůže – nemusí být totiž k dispozici oddávající nebo matrikářka.

Matriční úřad nemůže oddávajícímu nařizovat termín k oddávání mimo termín stanovený radou města a mimo obřadní místnost.

 

Související předpisy

Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​