Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Poplatky

Manželství

  • Při uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky, činí správní poplatek 2.000 Kč.
  • Při uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky, činí správní poplatek 3.000 Kč.
  • Za vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost je stanoven správní poplatek ve výši 1.000 Kč.
  • Za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem je stanoven správní poplatek ve výši 500 Kč.

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​