Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Fond veřejné zeleně

 

Kdo může žádat

-

 

Konkrétní účel žádosti

Fond je určen k financování obnovy, rozvoje a popularizaci veřejné zeleně

 

Termín podání žádosti

Vždy ke konci prvního a třetího čtvrtletí

 

Formulář žádosti

  • Žádost o poskytnutí dotace

Formulář stahujte zde - klikněte

 

Povinné údaje v žádosti

-

 

Povinné přílohy žádosti

-

 

Kam předkládat žádosti

MěÚ Mariánské Lázně, Ruská 74, Odbor majetku (OM)

 

Schvalovací proces

V radě města, konečné rozhodnutí zastupitelstvo města

 

Dotační smlouva s žadatelem

Ano

 

Doložení čerpání

Dle podmínek dotační smlouvy

 

Právní úprava

  • Obecně závazná vyhláška č. 1/2001

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​