Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Fondy

Fond veřejné zeleně

Fond veřejné zeleně

Kdo může žádat

-

Konkrétní účel žádosti

Fond je určen k financování obnovy, rozvoje a popularizaci veřejné zeleně

Termín podání žádosti

Vždy ke konci prvního a třetího čtvrtletí

Formulář žádosti

  • Žádost o poskytnutí dotace
Formulář stahujte zde - klikněte

Povinné údaje v žádosti

-

Povinné přílohy žádosti

-

Kam předkládat žádosti

MěÚ Mariánské Lázně, Ruská 155, Odbor finanční a majetkový (FAM)

Schvalovací proces

V radě města, konečné rozhodnutí zastupitelstvo města

Dotační smlouva s žadatelem

Ano

Doložení čerpání

Dle podmínek dotační smlouvy

Právní úprava

  • Obecně závazná vyhláška č. 1/2001

 

Užitečné informace

Participativní rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​