Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Lovecký lístek

Lovecký lístek

Lovecký lístek vydává příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (městský úřad) v jejímž správním obvodu má žadatel trvalý pobyt.

Potřebné doklady

 1. vyplněná žádost o vydání loveckého lístku
 2. občanský průkaz – prokázání věku žadatele (lovecký lístek může být vydán osobě starší 16 let, pokud je studentem střední školy, kde je vyučovacím předmětem myslivost, jinak od 18 let)
 3. výpis z evidence rejstříku trestů – o výpis z rejstříku trestů si zažádá OSSM pomocí dálkového přístupu – žadatel jej nemusí mít sebou
 4. doklad o složení zkoušek z myslivosti nebo složení zkoušky z myslivosti na vysoké škole, nebo úspěšně ukončila studium na střední odborné škole, kde je myslivost povinným vyučovacím předmětem
 5. doklad o pojištění pro výkon práva myslivosti
 6. potvrzení o zaplacení správního poplatku – poplatek se platí u referenta lovecký lístek vydávajícího

 

Poplatky

Doba platnosti
1 den 30,-
5 dní 50,-
30 dní 70,-
6 měsíců 100,-
1 rok 150,-
doba neurčitá (pouze pro občany ČR) 1000,-

 

Formuláře

 • Žádost o vydání loveckého lístku

Formulář stahujte zde - klikněte

 

 

Lovecký lístek pro cizince

Cizincům a českým občanům, kteří nemají trvalý pobyt v ČR, vydává lovecký lístek OSSM (městský úřad), v jehož správním obvodu se zdržují. Cizincům lze vydat lovecký lístek jen na dobu určitou.

 

Potřebné doklady

 1. vyplněná žádost o vydání loveckého lístku
 2. doklad totožnosti – cestovní pas
 3. platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině
 4. výpis z evidence rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce, je vyžadován u loveckých lístků vydávaných na dobu 30 dní a více. U loveckých lístků na 1 a 5 dní postačuje platný lovecký lístek.
 5. doklad o pojištění pro výkon práva myslivosti, cizinci mohou mít pojištění vystavené u zahraničních pojišťoven, ale tyto pojišťovny musejí být certifikované pro Českou republiku a to Českou národní bankou a předmětem pojištění musí být myslivost. Seznam certifikovaných pojišťoven naleznete na stránkách ČNB. Nebo se cizinci mohou pojistit u pojišťoven v ČR, které pojišťují výkon práva myslivosti.
 6. potvrzení o zaplacení správního poplatku – poplatek se platí u referenta lovecký lístek vydávajícího

 

Upozornění

Referent vystavující lovecký lístek má právo si od žadatele nebo jeho zástupce vyžádat úřední překlad předkládaných dokladů do jednacího jazyka (českého).

 

Kam zajít

MěÚ Mariánské Lázně – odbor životního prostředí
Pracoviště Tuzex
Příčná 647
Mariánské Lázně

Ing. Pavel Nečas
Tel.: +420 354 922 351
E-mail: pavel.necas@muml.cz

 

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​