Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Tříděný odpad

Recyklace a třídění

Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství, nebezpečné vlastnosti a zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním tj. skládkováním.

Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím, např. energetickým využitím.

Recyklace je jedním z nástrojů zhodnocení odpadů a podpory ochrany životního prostředí, které je skládkováním odpadů na mnoho let do budoucna značně ekologicky zatěžováno. Metody recyklace se však rozhodně nedají použít pro veškerý odpad. Opětovně lze zpracovávat plasty, sklo, papír, kovy, bioodpad, pneumatiky aj.

K získávání využitelných složek komunálního odpadu jsou na území města Mariánské Lázně rozmístěny sběrné nádoby na sklo, plast, papír a to již od roku 1993. Nově k nim přibyly v roce 2016 kontejnery na bioodpad a od roku 2020 to budou i kontejnery pro odkládání olejů a tuků z domácností.

Všechny tyto nádoby jsou označené příslušnými nálepkami o druhu odpadu a jejich seznam umístění naleznete v záložce „Seznamy umístěných nádob na tříděný odpad“ Papírové, skleněné a plastové obaly, bioodpad i oleje a tuky z domácností lze odevzdávat zdarma také ve sběrném dvoře odpadů Mariánské Lázně.

Povinnost třídit odpad na jednotlivé složky odpadu a odkládat je do uvedených nádob je stanovena Obecně závaznou vyhláškou města č. 1/2019 – o odpadech.

 

Jak správně třídit odpad

Žlutý kontejner na plasty

zluty kontejnejANO
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů.

Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.

NE
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky

 

Modrý kontejner na papír

modry kontejnejANO
Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí.

NE
Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice

Zelený kontejner na sklo

zeleny kontejnejANO
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit!

Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného sklo barevné. 

NE
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla.  Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.

Oranžový kontejner na nápojový karton

V našem městě se třídí nápojové kartony společně s plasty, tudíž je možné vhazovat je do žlutého kontejneru.

Kontejnej na kartonyANO
Kontejner na nápojové kartony nemusí být nutně celý oranžový, důležité je opět označení sbírané komodity oranžovou nálepkou na kontejneru. Patří  sem krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.

NE
Nepatří sem „měkké" sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony silně znečištěné zbytky potravin.

 

Vývoz odpadových nádob

Nádoby na sklo

1 x za 14 dní (středa)

Nádoby na papír

2 x týdně (úterý, pátek)

Nádoby na plast

2 x týdně (pondělí, čtvrtek)

Nádoby na bioodpad od dubna do října

1 x týdně (středa)

Nádoby na olej a tuk z domácností

1 x za měsíc

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​