Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Bioodpad

Biodpad

Svoz bioodpadu

Po městě jsou umístěny kontejnery, které jsou barevně odlišeny, mají hnědou barvu a jsou opatřeny polepy s nápisem „Bioodpad“.  Tyto kontejnery jsou umístěny na stanovištích separovaného odpadu a dalších vytipovaných místech. Seznam míst je k dispozici na MěÚ Mariánské Lázně odbor ŽP a na stránkách města v záložce „Seznamy umístěných nádob

 

Svoz bioodpadu probíhá 1x týdně (středa) ve vegetačním období od poloviny března do poloviny listopadu. V ostatních měsících mají občané Mariánských Lázní možnost odevzdat bioodpad zdarma ve sběrném dvoře. Ve sběrném dvoře jsou připraveny kontejnery, které slouží výhradně a pouze k ukládání odpadů ze zeleně (tzn. tráva, listí, větve), pokud je nelze kompostovat na vlastní zahradě.

 

Proč třídit bioodpad?

Každý rok je ukládáno více než 3 miliony tun směsných komunálních odpadů, z toho přibližně 40 % tvoří biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO). Tyto bioodpady by mohly být vytříděny a využity pro výrobu bioplynu, elektrické energie a kompostu, který může obohatit zemědělskou půdu o tolik potřebný humus.

 

Co patří mezi bioodpad

 • listí, tráva
 • plevel
 • zbytky rostlin: kořeny a listy zeleniny, květiny apod.
 • zemina z květin
 • kousky větví i keřů (posekané, nastříhané, prořezané nebo zpracované štěpkovačem)
 • spadané ovoce (prokládané trávou a řezem z keřů)
 • zbytky zeleniny a ovoce: okrajky z brambor, mrkve, kousky jablek apod.
 • čajové sáčky, kávová sedlina včetně filtrů
 • skořápky z vajec
 • podestýlka z chovu drobných zvířat
 • papírové podkládky na vejce, roličky od toaletního papíru nebo kuchyňských utěrek
 • piliny, hobliny, kůra, seno, sláma

 

Co do bioodpadu nepatří

 • celé větve nebo velké kusy dřeva (můžete odevzdat ve sběrném dvoře)
 • zbytky jídel
 • kosti, maso, uhynulá zvířata
 • biologicky nerozložitelné látky (plast, sklo)
 • kameny
 • exkrementy masožravých zvířat (zejména psí výkaly v mikrotenových sáčcích
 • uhelný popel
 • sáčky z vysavače
 • pleny
 • jiné odpady

 

Bioodpad do nádob nevhazujte zabalený v igelitových pytlích nebo mikrotenových sáčcích, ale volně ho vysypte. V opačném případě je obsah celé nádoby / kontejneru znehodnocen.

 

Svoz pro město zajišťuje TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS s.r.o. Mariánské Lázně.

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​