Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Zemědělský půdní fond

Zemědělský půdní fond

Zemědělský půdní fond

Vybraná témata

 

Zemědělský půdní fond

  1. Zemědělský půdní fond je základním přírodním bohatstvím naší země, nenahraditelným výrobním prostředkem umožňujícím zemědělskou výrobu a je jednou z hlavních složek životního prostředí.
  2. Zemědělský půdní fond tvoří pozemky zemědělsky obhospodařované, to je orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny a půda, která byla a má být nadále zemědělsky obhospodařována, ale dočasně obdělávána není.
  3. Do zemědělského půdního fondu náležejí též rybníky s chovem ryb nebo vodní drůbeže a nezemědělská půda potřebná k zajišťování zemědělské výroby, jako polní cesty, pozemky se zařízením pro polní závlahy, závlahové vodní nádrže, odvodňovací příkopy, hráze, ochranné terasy proti erozi apod.

 

Kontakt

MěÚ Mariánské Lázně - odbor životního prostředí
3. patro
Ruská 155
Mariánské Lázně

Ing. Věra Burdová
Referentka odboru životního prostředí
Tel: +420 354 922 164
E-mail: vera.burdova@muml.cz

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​